Vrcholoví sportovci nepotřebují anabolické steroidy

05.06.2018

O zneužívání tzv. anabolických steroidů ve sportu bylo napsáno a řečeno již mnoho. Méně pozornosti už je ale věnováno alternativám, jak dosahovat stejně dobrých výsledků i bez nich. Jednou z takových metod využití biologického a psychického potenciálu lidského těla je kosmopsychoenergosugestologie, kterou se zabývá profesor Albert Ignatěnko. Jeho spolupráce například s Jaromírem Jágrem je části veřejnosti známá.
Víceméně podobný způsob využívají sportovci v chebském SK V&V studiu při spolupráci s trenérem, masérem a terapeutem v jedné osobně - Josefem Vážným.

Jak jsi se k tvé metodě dopracoval?

Jako aktivní sportovec v silovém sportu jsem studoval význam stravy a potravinových doplňků na růst energie, svalové hmoty a výkonnosti. Dnes jsem již veteránem a troufnu si říct, že mám v této oblasti ať již jako sportovec, tak i jako trenér, bohaté zkušenosti. Od stravy a dobré fyzické kondice je už jen krůček k různým alternativním metodám. Čím více jsem se jimi zabýval, tím více jsem nebýval přesvědčení, že duchovní cestou lze dosahovat vynikajících výsledků, takže ani vrcholoví sportovci nepotřebují steroidy ke zvýšení svých výkonů.

Jaký rozdíl je mezi tvým způsobem práce oproti způsobu profesora Ignatěnka?

Práci prof. Ignatěnka samozřejmě znám. Pozval mě na pár svých seminářů a jednu dobu jsme uvažovali i o spolupráci. Jeho znalostí a schopností si velice vážím, nicméně jsem zůstal u svého pojetí. Na rozdíl od profesora nepředávám zjednodušeně řečeno sugesci já. Vše nechávám na spolupráci mnou zprostředkované energie se svobodnou vůlí tzv. vyššího Já člověka. Před samotnou prací s energií nechám lidi hovořit o jejich zdraví, výkonnosti, obtížích, přáních... Tento rozhovor není nutný kvůli mně, ale právě kvůli nim, aby si sami zřetelně ujasnili a uvědomili, co je jejich cílem. Vše je o naprosté svobodě - je pouze na příjemci, nakolik je ochotný se energii otevřít, ať už je cílem zvýšení sportovních výkonů nebo vyléčení. Pokud má sportovec zdravotní problémy, energie je jaksi automaticky ´zahrne do programu´.

Samotné ´sezení´ pak probíhá tak, že sportovce (a nejen je, pomáhám i lidem velmi nemocným) napojím na energii a posadím je do hlubokého záklonu na židli. Tato poloha působí velmi silně na emocionální stránku člověka. Po určitém čase většina lidí téměř samovolně přejde do hlubokého předklonu. Silně senzitivní jedince se pohybují bez jakékoliv pomoci svých svalů pohyby jsou samovolné. Uvolněnost a chuť přijímat kosmickou energii se projevuje například i cestováním po místnosti se zavřenýma očima, aniž by člověk do něčeho narazil nebo různými ´cviky´, které by nejspíš byly těžko zvládnutelné i pro gymnastu. Přesto je i ti netrénovaní provádějí s naprostou lehkostí. Občasné propletence lidského těla (zvláště sportovců či osob, které se účastní sezení opakovaně) v některých případech odporují fyzickým zákonům a zdají se být neuvěřitelné. I když: co je neuvěřitelné... to co neumí tzv. věda vysvětlit?

Znamená to, že při sezeních kromě napojení na energii už nijak nezasahuješ?

Občas stisknu nějaký bod na těle nebo přiložím ruku - ne však naučeně. Prostě najednou vím, co mám konkrétně udělat. Kromě toho však pracuje energie v souladu se sportovcem sama (respektive sportovec v souladu s energií). A že to může být i velmi intenzivní trénink, o tom by vám někteří í svěřenci mohli vyprávět. Výsledky však za to stojí. Zlepšení nastává ve všech oblastech - výkonnost, vytrvalost, svalová hmota, uvolní se páteř, klouby, spasmy, zvýší se psychická odolnost atd. Ukázkovým příkladem je třeba silová trojbojařka Dana Moosová. Přišla ke mně původně se zdravotními problémy; v tělocvičně sotva zvedla osu nakládací činky o váze 20 kg. Po necelém roce naší spolupráce dokázala zvednout přes 120 kilogramů. Dnes tato drobná dívka drží národní juniorské rekordy v silovém trojboji a je reprezentantkou České republiky. To vše bez zakázaných podpůrných látek! Díky tomu si její postava i přes neustálé zvyšování výkonnosti zachovává čistě ženské rysy.

Naopak u sportů, kde je naopak výrazný růst svalové hmoty potřeba - například kulturistika, fitness - k němu dochází. Jak jsem již v předešlých odstavcích uvedl, je to mimo jiné i otázka programu, který si sportovec dal.

Pracuješ pouze se sportovci z vašeho sportovního klubu?

Samozřejmě, že ne! Mám dobrou spolupráci i se sportovci ´odjinud´, ať už je to prvoligový fotbalista Viktorie Žižkov, a Chebanům jistě dobře známý z působení v SKP Unionu, Miroslav Šebesta, nebo atletická juniorka...

Dlouhodobě například spolupracujeme s vytrvalostním běžcem Miroslavem Sajlerem, který se pravidelně umisťuje na předních místech našich i mezinárodních závodů. Jeho pokroky jsou markantní a to nejenom z hlediska zdravotního a sportovního, ale i z hlediska osobnostního.

Jak vidíte, tato energie je ochotna pomoci jakkoliv a komukoliv, ať už se jedná o sportovní výkony, zdraví nebo duchovní růst. Záleží na vůli člověka, nakolik si pomoci nechá, ale samozřejmě též na tom, nakolik je ochoten i on sám na sobě zapracovat.

Týdeník Chebsko, Livia Hoffmannová, 2003

Pozn.: SK V&V studio po odchodu Pepy z Chebu v r. 2005 zaniklo. Některé z rekordů jeho svěřenců např. Adiny Hykové, Dany Kafkové, Hanky Divišové aj. nebyly k dnešnímu dni zatím překonány.

3. září 2011

web stránky: www. alternativni-medicina.eu
mail: alternativni.medicina@gmail.com