Stíhá zasvěcené do Reiki ´mesiášský syndrom´?

08.06.2018

Dotaz:
Stává se lidem, kteří jsou zasvěceni do vyšších stupňů Reiki, že mají najednou pocit, že všechno umí, všemu rozumí, do všeho a všech vidí, rozdávají nevyžádané rady atd. Stále mě nenapadá ten správný výraz snad "papežštejší než papež" nebo v tomto případě spíš "vyvolený od Boha", mesiášský syndrom či tak nějak...?

Martina

Chtěla bych se tě-vás na něco zeptat. Začnu takovou historkou. Když jsem si dělala autoškolu, tak nás paní instruktorka varovala. Prý řidiči začátečníci nejdříve jezdí velmi opatrně jsou ze všeho vyděšení, po čase opatrnost a respekt opadnou a dotyčný má najednou pocit, že už všechno umí a že je "král silnic". Toto prý časem zase odezní a řidič se pak opět začne chovat "normálně". Respektuje, předvídá, je opatrný. Prý je důležité toto období (nevím, jak jej nazvat) přečkat ve zdraví.

Stává se toto lidem, kteří jsou zasvěceni do vyšších stupňů Reiki? Myslím tím, že mají najednou pocit, že všechno umí, všemu rozumí, do všeho a všech vidí, rozdávají nevyžádané rady atd. Stále mě nenapadá ten správný výraz snad "papežštejší než papež" nebo v tomto případě spíš "vyvolený od Boha", mesiášský syndrom či tak nějak...

Liv

Byla jsem tvou otázkou hodně pobavená, protože mi hned vytanula jedna vzpomínka:

Byli jsme někdy před 10 lety jako mistři Reiki a LiJo-ki na esoterickém festivalu. U stolečku jsme měli kromě Bachových esencí a letáčků i panel s fotkami z napojení LiJo-ki. Lidé se průběžně zastavovali, povídali jsme si. V jedné bezhloučkové pauze se u fotek zastavila mladší paní. Chvíli jsem ji nechala si prohlížet a pak nabídla, že pokud k tomu bude chtít vědět něco víc, tak ji ráda povím. Pohlédla na mně spatra a povýšeně pronesla, že nic slyšet nepotřebuje, protože ONA má Reiki 1 a tak ji to samo přitáhne tam, kam má. Zvedla bradu a ve své nebeské výšině odplula k dalším stolkům.
Přiznám se, že jsem v tu chvíli nevěděla, zda se mám smát nebo zda mi jí má být líto.

Jinými slovy chci touhle historkou říct, že nezáleží na stupni Reiki (jiných ´zasvěceních´, duchovních znalostech či schopnostech), ale na tom, jaký ten který člověk je, jaká je jeho mentalita, charakter, jaké má ego.

Někteří hustí do druhých své nevyžádané rady a názory z čistého entuziasmu. Tahle forma se podle našich zkušenosti objevuje spíš u lidí, pro které bylo zasvěcení do Reiki jednou z prvních ´duchovních zkušeností´. Objevují, že něco ´mezi nebem a zemí´ skutečně existuje. Jsou z toho nadšení a své nadšení touží sdílet a rozdávat i dalším.
Pokud se ale zajímají o skutečný duchovní rozvoj, dojdou brzo k poznání, že tudy cesta nevede a po prvotním nadšení se zklidní .

Složitější to mají ti, kteří své ego hůř ovládají. Zde pak skutečně může docházet k pocitům, že jsou něco víc, než ´ti druzí´. Většinou v sobě nesou lehkou vnitřní nadřazenost, spojenou s nádechem blahosklonné tolerance vůči (podle nich) méně vědoucím.
Velká ega pak nadřazenost už ani neskrývají...

Toto, včetně mesiášského syndromu, bych do spojení výhradně s Reiki ale nedávala. Jak už jsem uvedla - týká se to i jiných duchovních oblastí, stejně tak jako i oblastí ryze světských.

Radmila

Při čtení "papežtější než papež" jsem se docela bavila
Vzpomněla jsem si na sebe, jak jsem byla nadšená vším okolo léčení Reiki, tím jak můžu pomáhat, chtěla jsem zachraňovat svět To bylo v době, kdy jsem se snažila být užitečná všem. Pak se to uklidnilo, přesně jak píšeš, Reiki se stane součástí života tak jako dýchání a není potřeba už o tom přesvědčovat davy... Je to ego, co vyleze ven, ne Reiki Potřeby ega, ať už spasitelské nebo nadřazenost, které víc vykouknou, když člověk konečně "získá" to, co k záchraně světa potřebuje A vy všichni ostatní třeste se, zachráním vás, i když o to nestojíte, protože "já" vím, co je pro vás dobré...