Silvestrovské psaní pro rok 2020

01.01.2020

Milý Bože, Duchu sv. vítám tě a zdravím v našem roce 2020. Jaký ten rok bude, co nás čeká z tvého pohledu?

Je to tak, že rok plodný to bude, rok plný zvratů, událostí, dějů, jež hluboce zasáhnou do konání a smýšlení lidí. Rok událostí, jež svým významem předčí etapu jednoho roku neb budou mít přesah i do budoucnosti lidí této planety; do budoucnosti národů, etnik, kontinentů, což ostatně s sebou nese i jednotlivé lidské osudy, které v mnohém budou velmi rozdílné. Je to tak, že každý z vás dle své mentality, určení, karmy... ponese tyto změny jinak a zatím, co pro někoho bude bouře přínosem a poučením pouze, pro jiného bude katastrofou optikou jeho pohledu.

Je to tak, že 2020 je rok přelomový a tak lze na něj nahlížet optikou jeho významu buď kladně, nebo záporně, jak už jsem ti řekl. Tentokrát více, než kdy jindy, rozdíl mezi vnímáním lidí různých bude veliký. Šťastný a nešťastný ale v mém pojetí neexistuje, proto lepší je si uvědomit, že vše je jen cesta vaše za poznáním, a nehledat zbytečných pesimismů.

Je to tak, že rok 2020 může být velmi významný pro všechny konstruktivní síly. Síla rozumu měla by mít hlavní slovo. Je to tak, že srdce bez rozumu, není-li schopno ani intuice, ve světě materiálním není plnohodnotné. Buď budete používat vyzrálou intuici vysokého stupně anebo rozum, jenž vám byl právě proto dán, než se naučíte vnímat jiným způsobem. Kdo přeskočí obé a bude hnán jen vzdušnými zámky, pohoří. Bohužel strhne s sebou i mnohé z těch, jež by mohli postoupit, jež jsou v tuto chvíli na rozhraní mezi ideou a provedením idey. Idea bez konkrétního plánu a následného uskutečňování je prázdnou bublinou.
Číslo 4 - Císař (v Tarotu), jenž vládne tomuto roku, dává jasný návod, jak nejlépe tímto rokem proplout, jak nejlépe vystavět základy a vžít pravidla, jež vám pomohou zvládat roky následné, jenž po r. 2020 přijedou. Opakuji, je to velmi důležité pro všechno lidstvo, nejen pro vás.
Republika nesmí přijít do chaosu. Braňte svůj život, jak jej znáte. Změna není to, co by vás posunulo k většímu poznání. Poznání letos nepřichází formou chaosu, ale formou pevných zásad, pravidel, rozumu. Nevykonané plány jsou marná, vyplýtvaná energie, která se nemění na skutečnost. Nenaplněná tvůrčí energie je škodlivá. Vesmír ji přestane věnovat pozornost, když ví, že je to jen zbytečná práce, protože své plány stejně nenaplníš.
Je to tak, že 2020 bude zrovna na tyhle plané myšlenky háklivý. Mysli jen na to, co v příštím kroku i zrealizuješ. Pak teprve přejdi na další plán. A takhle systematicky postupuj dál. Ber to opravdu na vědomí a nezapomeň na mé varování! Je to velmi důležité.

Je to tak, že vám bude 2020 nápomocen pouze tehdy, budete-li i vy dobrým hospodářem - jak ve svém okolí, tak ve svém nitru. V obém si udělejte pořádek a dejte věcem řád. Naplňující řád.

Děkuju a přeju, ať máš s námi ten další rok, co nejhezčí.

Taky děkuju. Bude takový, jaký jej uděláte. Mám vás rád, mějte i vy mne. Papapa

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.  1. ledna 2020