Silvestrovské psaní pro rok 2019

01.01.2019

Bože, Duchu sv., dnes je první den roku 2019. Jaký rok to pro nás bude? Co přinese?

Je to tak, že tento rok je rokem zvratu. Zvratu ve smyslu duchovním, osobním, světským, Zemským... Přináší pohyb, uvolnění, ztrátu i začátek. Pole možností je otevřeno na nejvyšší míru, co lze v posledních letech očekávat.

Je to tak, že dojde k dalším posunům tektonických desek, k dalšímu posunu ve vnímání zemských zákonů - k posunům tektonických desek jak zemských, tak lidských. Dojde k posunu v DNA a tyto posuny začnou být patrné i lidem jako takovým; jejich znalosti se posunou směrem k vyššímu chápání celku. No je to tak, že toto nemnohým, ba většině zůstane skryto pro jejich krunýř, uzavřenost čaker, uzavřenost kanálu informací, pro jejich nezájem, sobeckost, zkreslené vnímání následkem ega, drog, omamných látek vč. těch psychických vůbec.

Je to tak, že rok mnohé přinese a mnohé odnese a to tak, že citelně pro mnohé pozemšťany. (Vy s Pepou budete největších ztrát ušetřeni, no i vy poznáte a pochopíte, o čem nyní mluvím.)

Je to tak, že rok 2019 je nabitý událostmi, příčinami i následky, jež se budou rychleji karmicky projevovat, což je v letech současných stále rychlejší a rychlejší.
Ne vše můžu nyní vyjevit, jelikož by vůle vaše svobodná přestala uvažovat svobodně a vy řídili byste se předpovědí ve smyslu pro vás nejvhodnějších řešení. Ale je to tak, že stále dobře zvažovat svá rozhodnutí, konání, slova, činy. Je to tak, že stále víc, jak píšu, se bude ovoce vaše projevovat v současnosti.

Milá moje, netřeba se utíkat někam do bezpečí, protože bezpečí je v tvé Duši zakódováno. Tam jsem já, ty, Svět i jiné světy, o kterých ani neumíš pomyslet. Neřeš Svět a jeho bídu osobně - to není to, co tvé Duši náleží řešit. Hledej vesmíry a bohatství, jež se ukrývají uvnitř tvého vědomí, protože TAM se tvoří světy příští. Tam je idea a naplnění, které přivádíš do reality z nitra ven, ne z ven dovnitř. Rozumíš? Děláte to úplně obráceně. Místo abyste ovlivňovali vy, necháte se ovlivňovat zvenčí.
Pátrej v sobě a prožívej to, co tam nalezneš - toť nejlehčí rada do roku 2019.

Děkuju ti. Přeju si, abych ji naplňovala. Nějak ji vnitřně cítím a chápu jako velmi důležitou, účinnou a prospěšnou.

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.