Silvestrovské psaní pro rok 2018

26.05.2018

Ťuk, ťuk Bože, Duchu sv., zdravím tě v novém roce. Jak se ti vede? A jak se povede nám?

Je to tak, že tento rok je zvláštní v tom, že dochází k určitému obratu. Dá se říct, že co se dařilo, se bude dařit méně, a co se nedařilo, s tím se bude dařit pohnout ku prospěchu věcí budoucích.

Nepřekvapím, že kataklyzmata a napětí ve věcech politických budou pokračovat. No lidi najdou v tom jiný rozměr, jiný pohled, a ten jim bude pomáhat snáze nacházet správná rozhodnutí.
Je to tak, že tak či tak, povede se lidstvu jako celku lépe, byť to nemusí být na první pohled patrné. No je třeba vidět lidstvo jako celek, do poslední lidské bytosti. A v tomto ohledu bude průměr života kvalitnější, než doposud, byť jednotlivá místa, kraje, země, města, světadíly na tom budou různě.

Je to tak, že i Země česká si v příštím roce vybere, kam chce směřovat, kam chce patřit. Komu budou její obyvatelé po duchovní stránce sounáležet. Křesťanská víra je otřesena. Víra v Boha jako taková nedostoupila dost vysoko, aby v lidech nastolila mír, přinášející jasné vhledy. Pohledy různých obyvatel tak nebudou obecně čisté a pravdu vidící schopné. Netřeba se na ně hněvat a zavrhovat je, netřeba je soudit. Třeba je otevírat všemi způsoby jejich mysl i srdce, aby pravdu zase mohli poznat, aby ji mohli vidět. Ne každá Duše má sílu toto sama za sebe činit. Bloudí, a při tom se domnívá, že koná a hlásá dobro. Ne zlobou, ale láskou a pochopením je možné takové Duše vracet do Pravdy a Světla.
Buď takovou pochodní, která svítí do neprozkoumaných, zamlžených srdcí a myslí bloudících. Sviť na cestu všem, se kterými se potkáš. Sviť, sviť, sviť. Nemysli na to, co bude či má být. Mysli jen na to, že ty sama jsi Světlo. Víc netřeba.

Přísluší víc směřovat svou mysl k dobru. Víc chápat, že slova jsou skutky. Víc chápat, že myšlenky jsou věci. Netřeba tolik zloby, která nápravu nepřinese. Uleví egu sice, no Svět nezlepší ani o centimetr.
Tak jako myšlením stvoříš trénink pro sportovce a tím formuješ danou osobu, stejně tak formuješ svým vyjádřením ostatní dění ve Světě. Je to úplně jednoduché a snadno představitelné. Síla tvého ducha, tvé mentality, je i síla tvého těla. Vše je propojené. Převáděj sílu, kterou disponuješ, do kladných představ svého vyjadřování, ať již verbálního nebo písemného. Čím víc blbců počastuješ, tím víc blbců stvoříš. Nechápu, že tak jednoduchou záležitost nejste stále schopni pochopit.

Vysmíváte se ´sluníčkářům´, ale gró jejich teorie je v podstatě správný. Jejich idea je v podstatě správná. Svět má spět ke sjednocené, vzájemné lásce a tím i toleranci. Jen k tomu všichni ještě nedospěli, nedozráli, přestože je již Svět tolik let a tolik příležitostí už k výuce bylo. ´Sluníčkář´ - měj na mysli idealistu, ne prospěcháře - má ideu správnou, no realizace není adekvátní stavu Země a jejích obyvatel. Je to tak, že idea hlásaná, bez doprovodu hmotného, není ideou, a bohužel mnozí pak zůstanou jen u ideje vlastního ´předobrého´ ega, které tím v nadřazenosti jen sílí, sílí a šup, již ho Ďábel chytil do svých sítí.
Vy ostatní pak jste přesný protipól. Jste tak praktičtí a uzemnění, že vám chybí ona idea. Je to tak, že chybí, možná není správný výraz. Jste proti ní přímo zaujatí, jelikož chápete její současnou nereálnost. No to, že to není nyní ještě reálné neznamená, že je idea chybná a že k ní nemáte postupně dospět.

Je to tak, že 2018 bude pro vás dobrým rokem, jakkoliv se .......(slova nepřečtu)............vyjadřovat jinak. Je jen na vás, jak si to svým smýšlením a konáním utvoříte. Už je opravdu nejvyšší čas své myšlenky hlídat. Pokud toho nejste schopni, přečtěte si znovu Abd-ru-shina Poselství grálu. Velmi výstižně napsané.

2018 není špatný rok, jak jsem už napsal. Držte si klobouky, jedeme z vršku. Chovejte se podle toho, nechte spád věcem se dít, držte si jen ty klobouky a mějte pozitivum v mysli, konání i slovech. Pak bude vše OK.

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.