Silvestrovské psaní pro rok 2017

26.05.2018

Milý Bože, zdravím tě v novém roce. Jak se ti v něm daří? A jak se v něm bude dařit nám?

Je to tak, že nový rok přinese hodně nového. Nového ve vnitrostátní politice i ve světové. Je to rok naděje na nová uspořádání světového řádu, který by lidstvu měl přinést nového obratu v řízení věcí lidských i duchovních.

Je to tak, že ke změnám nastartováno je, je ale vůle dotáhnout změny do konce? To je to, nač se nás rok 2017 bude neustále ptát. Je to tak, že na každém z vás závisí rozhodování. Každý z vás přispěje svým dílem k tomu, co jako celek nakonec prožívat budete. Dbejte proto pečlivě svého konání v rámci celosvětového názoru. Je to duchovní referendum o vašem směřování jako lidstva. Nikdo z vás nebude bez viny, jelikož každý z vás má moc přispět ke změnám, které čekají na realizaci.

Je to tak, že problémy budou a také přijdou. Provokace, terorizmus, kalamity, hromadná neštěstí, hromadná úmrtí - to vše ´pročišťuje vzduch´. Vím, že to je nevhodný obrat v rámci tvého a lidského myšlení, ale tento obrat jen neobratně vystihuje to, co nedokážeš v rychlosti psaní přeložit do slov. Je to ´pokyn´, ´pobídka´, ´situační tlak´, který vás svou hrůzností nutí k činům a ne jen slovům. Myslete na to, až vás zase něco takového ohromí, vyděsí. Ne soucítění ve formě slov, ale soucítění a vize ve formě činů. To je to, kam vás to má dovést.

Republika Česká je z tohoto pohledu na tom lépe, než okolní země západní. Výhodou je menší karmické zatížení země a jejich obyvatel. I tak se ale (slovo nepřečtu) nepříjemnosti dotknou i vás, obyvatel země, a jejího vedení (politické reprezentace). Ta potřebuje velkou obměnu a zcela nový druh přístupu. Nový vzduch přinese prosperitu, starý vás zahubí. I zde vidíš, je rozhodnutí ve vaší moci, ne mé. Vy jste ti, kdo přináší zkázu nebo prosperitu. Vy jste ti, kdo přináší mír, válku, zdraví, nemoc. Jste to i vy, kdo přináší kataklyzmata, vymírání druhů, znečištění ovzduší apod. Myslete na to v roce 2017. Máte změnu na dosah. Je jen na vás, jak se k ní dopracujete - cestou pokojnou či cestou válečnou. Není to dáno. Je to ve vaší volbě, vašem uzemnění, vaší vůli prosazovat a chtít věci ´pozitivní´. Je to ve vašich rukách, ne mých.

Vítej tento rok. Vítej ho i za Josefa, Michala a všechny, které jsou vám blízké, jelikož rok 2017 přináší naději. Naději, která má dalekosáhlé následky, bude-li dobře uchopena a využita. Dalekosáhlé případy (? ) dalšího milénia začínají totiž v tomto roce.

Ptáš se, jak se mám? Mám se vždy tak, jak se máte vy. Vaše prožívání je i prožívání mé. Ve vší celé škále lidských osudů, pocitů, prožívání. Je to miliardářské prožívání všeho živého a věř, že soucítění je z lidského hlediska věcí náročnou. Naštěstí je mé prožívání přece jen poněkud odlišné od vašeho a tak se mám dobře v mnohosti světů.

Je to tak, že tvé psaní dnes je poklidné, jako jsi poklidná v tuto chvíli i ty. Přesto 2017 tak poklidný nebude.


1.1.2017 Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.