Reiki – pár zvídavých otázek

09.06.2018

Už nějakou dobu cítím, že chci pomáhat lidem - teď o to naléhavěji, protože mám dvě malé děti, které má každé jiný zdravotní problém, a já vím, že jsem na obě řešení krátký. Na druhou stranu mě "duchovno" a síly (až už jí budeme říkat ki nebo čchi, nebo jakkoliv jinak) mne zajímají - chci se dozvědět víc. Na základě toho, co jsem si kde přečetl, jsem usoudil, že reiki by pro mě - v medicíně laika, a jinak dost zaměstnaného jedince - mohlo být dobrou vstupní branou pro základní orientaci, a zároveň by mi mohlo pomoct pomoci svým dětem.
Ale protože jsem "nevěřící Tomáš", mám následující dotazy:

(dotazy jsou rozepsány v nadpisech odpovědí Liv a Pepy - viz níže)

Liv a Pepa


1. Není reiki jenom "placebo efekt"? Pokud není, je nějaká situace, kdy je účinné, a kdy ne?

Odpovědí by mohla být skutečnost, že Reiki-energie je účinná nejen na dospělé, tedy ´mentálně ovlivnitelné jedince´, ale působí i na děti a zvířata. Skoro bych dodala, že malé děti a zvířata na ni reagují často lépe a citlivěji, jelikož je v přijímání ´neblokuje´ lidská mysl, rozum. Odezva na Reiki je i u rostlin.

Na druhou část otázky už tak jednoznačná odpověď není. Ano, jsou situace, kdy Reiki nemusí splnit očekávání. Nebudu rozepisovat v jakých případech, protože to už je na širší vysvětlování, které se absolventům dostává při seminářích Reiki (resp. abych nemluvila za jiné mistry, my o tom na našich seminářích hovoříme).

Aby to nevyznělo vyhýbavě, uvedu aspoň některé z takových příkladů - člověk se ve skutečnosti léčit nechce (dostává se mu např. víc péče a pozornosti jako nemocnému, než jako zdravému, nemoc si vědomě či podvědomě doslova ´pěstuje´) anebo se sice léčit chce, ale nehodlá kvůli tomu změnit svůj životní styl, své návyky (např. kouření, alkohol, strava, pohyb, stresové zaměstnání apod.).


2. Není celá ta variantnost reiki "andělské, dračí,... jánevímjaké" jenom způsob, jak "zblbnout" lidi? Jaký je mezi nimi rozdíl? Stejně jako příliš mnoho různých vír/náboženství budí otázku, které je to pravé, hlodá ve mě červík pochybností, které reiki je "to pravé"? Nebo je nějaké "pravé" a nějaké "nepravé"?

Tato otázka nás pobavila, protože na tohle máme pohled dost podobný tomu vašemu. Bez urážky všech - jak říkáte ´jánevímjakých Reiki´ - jsme názoru, že se v těchto případech jedná více o snahu přijít s ´něčím jiným než ostatní´, než-li o potřebnost či ´nové´ léčení. Jsme přesvědčeni, že ´klíč´ k efektivní pomoci neleží pouze v otevření kanálů pro energii a v předaných symbolech...

Kromě duchovního přesvědčení nás k tomuto názoru vedou i příklady z praxe, kdy nejeden absolvent Reiki prvního stupně dokázal s lidmi energeticky ´pracovat´ daleko kvalitněji, než pokročilejší Reikisti, ba dokonce i efektivněji než někteří mistři.

K různým typům Reiki - pochopitelně na každém semináři se člověk může dozvědět něco nového. Proč ne? Chceme jenom říct, že pro léčbu samu stačí ´jednoduché´ základní Reiki, bez dalších přívlastků a metod, jinými slovy - ostatní je z našeho pohledu zbytečné. Proč dělat složitě něco, co je ve své podstatě jednoduché...


3. Proč zasvěcení a další stupně tak moc připomínají "multi level marketing"? Není to jenom jiný způsob jak "z lidí tahat peníze"?

Zde bych odpověď rozdělila na dvě části

a) po duchovní stránce se hovoří o výměně energií, které by měly být v rovnováze. Energie ze strany mistra je jasná. Absolvent (zasvěcovaný) může energii předat (vyměnit s mistrem) různým způsobem - službou, darem. I věci (včetně peněz) mají svou energii. A jak říká Pepa, peníze jsou praktičtější, než dostat najednou např. 500 vajec :-)

b) po světské stránce je třeba si uvědomit, že je v naší společnosti pořádání takových seminářů vlastně ´zaměstnáním´. Pokud se chce mistr věnovat lidem plně, nestíhá jiné zaměstnání. Indiáni si svého kmenového šamana živili, oblékali... Taková praxe tady reálná není :-)

Ještě k ´multi levlu´ - zřejmě narážíte na stoupající cenu navazujících vyšších zasvěcení. Těch důvodů se dá opět uvést víc. Kromě obdobných důvodů podle a) a b) bych za nás uvedla i to, že si lidé víc cení toho, co nedostali snadno (levně). Je to smutný, ale je to tak. A zaky se tím trochu sníží počet ´sběratelů diplomů´. Upozorňuji, že mluvím výhradně za nás dva, důvody jiných mistrů můžou být jiné.

I tak by ale podle nás neměly být finance zcela rozhodujícím faktorem. Nejsme ztotožněni např. s tím, že se leckde mistr doslova ´rozdává´ jen za finanční úhradu, bez ohledu na kvality zasvěcovaného.


4. Proč se škála cen za zasvěcení pohybuje od 1500 Kč do x Kč? Je tam jiná úroveň toho, co je předáno, jak je předáno, nebo jaké další materiály jsou k dispozici? A proč je vůbec jako spodní cena stanoveno právě na 1500 Kč?

Sice existuje asociace Reiki, jedná se však o nepovinné, volné sdružení. Většina Reiki mistrů nikde ´začleněna´ není. Z toho vyplývá, že není stanovena žádná ´spodní cena´. Záleží na každém jednotlivém mistrovi, jakou cenu považuje pro sebe a pro absolventy za adekvátní.

Nejsou žádné ´stanovy´, jak má seminář probíhat, kde, kolik účastníků má mít, zda budou nějaká skripta, dokonce i zda bude nějaké osvědčení o absolvování. Od toho se pochopitelně opět cena odvíjí - někdo se stejný čas věnuje jednomu, dvěma - pěti lidem, jiný nepovažuje za ´rentabilní´ seminář, kde se nesejde aspoň 20 lidí. Někdo dělá seminář ve vlastních prostorách nebo v přírodě, jiný si potřebný prostor pronajme... atp.


5. Je rozdíl, jestli zasvěcení je poskytováno Mistrem, který má mnoho let praxe, nebo který je Mistrem čerstvě? V čem se konkrétní zasvěcení liší? A v případě, že v tom rozdíl je, tak jakého Mistra upřednostnit (nebo neupřednostňovat?) a proč?

Pokud je mistr skutečně mistrem, tj. má oprávnění zasvěcovat, pak není z hlediska samotného zasvěcování nových reikistů celkem podstatné, zda je ´mistrovským nováčkem´ . Zasvěcení (otevření drah pro Reiki) proběhne.
Jiná věc je, jaké zkušenosti může takový mistr předat. Je jasné, že ´starý praktik´, především ten co pracuje přímo s nemocnými lidmi, nepředává jen teorie, ale zároveň i dávku svých praktických zkušeností. Zde tak narážím přesně na to, co už jsem psala výš - někdy Reikista 1. stupně předčí leckterého mistra. Ale jak jsem uvedla, i u takového mistra, je-li mu mistrovský stupeň předán, zasvěcení nového adepta proběhne.

Po tom, co jsem uvedla se asi nebudete divit informaci, že i zasvěcení může probíhat různě. Někdo převezme rituál nezměněně od svého mistra, jiný si vytvoří svůj vlastní. Jediné, na co bychom radili být opatrný, je zasvěcování na dálku. Podle nás toto není optimální způsob.

Pepa ještě dodává - je dobré, když vám mistr tak nějak´ lidsky sedne´ :-), máte v něj důvěru.


6. Jak dlouhou praxi máte Vy sám / sama s reiki? A s jakou reiki konkrétně (Usui?)

Já jsem byla zasvěcena do 1. stupně Reiki v roce 1998, Pepa v r. 1997. Oba nezávisle na sobě v Usui (tedy v ´tradiční´ Reiki). Coby už mistři Reiki jsme byli přítomni i zasvěcení tzv. ´netradičnímu´.

Pepa byl v té době sportovní trenér a masér. Začal tudíž s lidmi pracovat v podstatě okamžitě od zasvěcení do 1. stupně.
Já se víc věnovala jiným terapiím (např. Bachovým esencím). Reiki jsem používala a dodnes používám spíš pro sebe, své nejbližší a známé.

Zde bych ještě ráda uvedla - Reiki neznamená, že ze zasvěceného má (musí) být přímo ´veřejný léčitel´. Ne každý je této cestě otevřený. Naprosto každý ale může, spíš bych měla říct měl by, být do Reiki zasvěcený. Minimálně do 1. stupně, protože tato energie pomáhá m.j. vlastnímu rozvoji člověka, bez ohledu na to v jaké oblasti se projeví.


7. Kolik by stálo zasvěcení u vás? A jaké jsou termíny?

Nevěnujeme se zasvěcování cíleně, tj. nevypisujeme termíny. U nás je to tak trochu podle rčení ´když je žák připravený, mistr se najde´ :-) Většina našich reikistů vychází z těch, co k nám nejprve přišli s nějakým problémem, už nás znají. Zájem tedy vychází od nich, ne od nás. Domluvit termín pak není problém.
Dohodnout se na termínu pochopitelně není problém ani pro ty, co nás neznají. Cena závisí na tom, zda se jedná o individuální zasvěcení nebo o skupinu.

Za otázky děkujeme Janovi D.