Nejsem schopna zvládat svého čtyřletého syna, jsem unavená, frustrovaná, bez elánu

08.06.2018

Jsem po dvou porodech a na mateřské dovolené - tj. unavená, bez elánu, netrpělivá a málo spokojená sama se sebou. Chtěla bych esenci pro sebe a pro svého staršího syna(4 roky) - který je též zdrojem mých frustrací, neboť mám pocit,

že nejsem schopna ho dobře zvládat, a to už od nejútlejšího věku ( rozen císařským řezem)jakkoli se o to maximálně snažím. Syn je velmi živý a od 18 měsíce do teď i vzdorovitý, svéhlavý se značnou dávkou agresivity vůči okolí, nyní zaměřeno zejména vůči mladšímu sourozenci, bratrovi. Sourozenecká žárlivost, soutěžení, nadbytek negativní energie,hlučnost, neochota se podřídit rodiči jako autoritě, i když velká láska k matce a zřejmě i bystrost a středně vyšší inteligence. Soužití s ním je náročnější. Mladší syn je naopak velmi klidný, pohodový, vnímavý. Prosím o odpověď písemně - z časových důvodu (malé děti) je pro mne snažší objednat si Bachovy esence touto cestou, tj. e-mailem...

G. z Benešova, 2007

Liv


Dítě

Váš starší synek se mi jeví jako živý a bystrý chlapeček s velkou citlivostí, představivostí a velmi bohatým vnitřním světem. To s sebou nese i velmi živé vnitřní prožívání a značně zvýšenou mozkovou činnost (myšlenky mu lítají a zahlcují ho i když nechce). V této velké mozkové činnosti bych viděla jednu z hlavních příčin jeho ´neklidu´. Jeho duch potřebuje ´náplň´, činnost, seberealizaci. Takové děti bývají velmi nadané. Na druhou stranu ale vyžadují mnoho pozornosti - ne z důvodu rozmazlenosti, ale z principu jejich zvídavého ducha.

U syna je tento neklid ještě trochu podmíněn i jeho sklonem k náladovosti a nerozhodnosti. Co se týče jeho momentálních pocitů, tak se mi jeví, že nezlobí úmyslně. Svým způsobem za to nemůže. Dost vnitřně trpí, protože se považuje za nehodného. Mívá pocity viny, že ´zase něco provedl´, že není takový, jakého byste ho chtěli mít. Bývá z toho vnitřně zoufalý a neumí si s tím poradit. Čím víc se cítí nepřijímaný a lásky nehodný, tím víc se snaží na sebe upozornit. Toto se může projevit jak zvýšeným zlobením, tak i na nevědomé úrovni nemocí (při nemoci totiž dostává zvýšenou péči a pozornost, po které tolik touží).

Pokud mu pocit, že za všechno může on přeroste přes hlavu, může se z toho později vyvinout nevědomá obrana - tj., že bude vidět vinu na kdekom jiném, jen ne na sobě.

Vím, že máte jako většina lidí dnes spoustu dalších povinností a starostí, přesto zkuste synovi věnovat více času. Potřebuje kreativně zaměstnat. Pokud je krevní skupina 0 nebo B, pak potřebuje i spoustu fyzického pohybu, cvičení. Dávejte mu hodně najevo, že ho máte rádi za všech podmínek, i když zlobí. Uklidníte tak jeho nejistotu ohledně Vaší lásky a navíc podpoříte jeho sebevědomí a sebepřijetí, které začíná hodně trpět (což by mu mohlo do budoucna komplikovat život). Zamezíte tak i pocitu žárlivosti, který se u něj objevuje také. Žárlivost není jeho povahový rys. Je jen momentální reakcí na jeho nynější prožívání - tím, že si není jistý Vaší láskou, cítí narození sourozence jako šok, své ohrožení.

Jak už jsem zmínila, jedná se o velmi schopného, nadaného a také velmi vnímavého a citlivého chlapečka, který má do budoucnosti velmi pěkné předpoklady. Bude-li mít ty podmínky, můžete z něj mít radost, i když je jeho výchova a péče o něj náročnější.

Snad Vám pochopení jeho psychiky přinese trochu úlevy do snášení jeho ´zlobení´.

Maminka

U Vás vidím problém v ´zátěži´ péče o rodinu. Domnívám se, že jste inteligentní, duševně velmi schopná a v práci precizní žena, která má v životě představu i jiné seberealizace, než je domácnost a rodina. V tom bych viděla první důvod Vaší nespokojenosti a frustrace. Cesmínu podle mne ani tolik nepotřebujete, protože netrpíte nedostatkem lásky. Jste jen unavená - a to jak fyzicky, tak duševně - ze života, jehož bohatost momentálně nemůžete plně využívat. toho pak pramení i Vaše netrpělivost - nevidím to jako nedostatek tolerance (buk), ale opravdu spíš netrpělivost (netýkavka).

Kromě určité zahořklosti, pramenící z již uvedených důvodů, se mi ukazuje i potřeba divoké hořčice, která se dává na ´klasické´ depresivní stavy. Co se týče péče o sebe, děti, domácnost i jakékoliv jiné práce - zkuste ubrat na ´dokonalosti´, preciznosti. Nemusí být všechno ´akorát´ (voda) a podle Vaší představy (vinná réva). Je dobré si uvědomit, že druhé k obrazu svému nepředěláte, byť by to bylo k jejich dobru. Také pozor na to, aby Vám pro nějaké ´maličkosti´ neunikaly věci podstatnější (plané jablko). Tím myslím i Váš vztah k sobě samé, nejen k vašemu okolí. Zkuste se přijmout taková, jaká jste a nezlobte se na sebe, pokud se nenaleznete být dokonalou. Kdo taky je? A co vůbec dokonalost je? Pro každého je to něco jiného, tak co je to pak za dokonalost...?

Kromě kapiček bych pak ještě radila - je-li to možné - zařadit do života i jiné, než pracovní a domácí aktivity. Hodně by Vám pomohlo mít někoho, kdo Vám může občas děti pohlídat, abyste se mohla věnovat něčemu jinému a tak si fyzicky i duševně odpočinula. Věřím, že byste tím pak lépe čerpala sílu i trpělivost pro ´věci´ domácího charakteru.

Vím, že Vám budou kapičky nápomocny. Jen nezapomeňte, že některé stavy vyžadují delší dobu užívání. Přeju co nejvíc pohody a pokud budete chtít něco dovysvětlit, klidně napište nebo zavolejte.

Liv

Děkuji za dopis,

nebo spíše z větší části i dost trefný vhled do mojí a synovi nynější životní situace - všechno je to tak složité, mnohovrstevnaté (jejda to je slovo), nabalené na moje dětství a rodinnou výchovu, všechny ty představy, soudy, pády atd... ) vlastně se ani nedivím, že tolik američanů tráví tolik času u psychoterapeutů, vždycky mi to přišlo ve filmech k smíchu nebo tak nějak "přitažené za vlasy" , ale čím jsem starší tím víc by se člověk chtěl nějak vnitřně očistit, sundat ze sebe všechny ty - třeba jen domnělé bolesti apod.) Možná to je důvod proč jsem např. našla něco jako Bachovy kytičky , i když v jejich účinnost zcela věřit je pro mě nemožné, ale zkouším to, tak třeba budu příjemně překvapená :)..tak vám tedy ještě jednou díky za vaše psaní a za to že jste si udělala na mě čas a budu poctivě kapat.

G. z Benešova