Něco za něco – Čekanka

07.05.2018

Stařenka se rozplakala. "Proč je na mně dcera tak zlá?", opakovala dokola chvíli plačky chvíli nenávistně. "Jak mi to mohla udělat? To jí nikdy nezapomenu...!"

Životní příběh této ženy začal - jak už to tak často bývá - v dětství. Dvanáct dětí, velké hospodářství a maminka jenom jedna. Pozornost (v dětské hlavičce se pozornost rovnala lásce) si bylo třeba ´zasloužit´...

Nejprve to byla ´láska´ rodičů, později muže a pak i vlastních dětí. Podle hesla ´něco za něco´ hlídala dceři děti, pomáhala na zahradě, přispěla nějakou tou korunkou tu na novou střechu tu na auto. Pro blíže nezasvěcené prostě neúnavně obětavá maminka a ideální tchýně.

Kdo však mohl nahlédnout víc pod povrch ten viděl, že je dcera pod docela slušnou drezůrou. Od své matky často slýchávala: "Já jsem sloužila celý život, ty musíš taky". Maminka svou dobročinnost rodině skoro vnucovala; na druhou stranu dceru ráda organizovala, kritizovala...

Dokud byla dcera mladší, snažila se matce vyhovět. Když už však sama dospívala do důchodového věku, začalo ubývat jak sil, tak nálady snášet matčino dirigování... Jednoho dne, po čtyřiceti letech společně strávených víkendů, buchla dcera jako papiňák. No, to se stává i v lepších domácnostech, jak se říká. Tady ale bylo zle.

Pro člověka typu ´čekanka´ je totiž něco takového zcela nepřijatelné. Já jí dávala peníze, tak se přece o mne musí starat... Já jí pomáhala s dětmi, tak přece musí být na mne hodná... Model ´něco za něco´ se tak zakořenil, že si matka ani neuvědomila, že se snaží dceru vlastnit. Že ji de facto citově vydírá. Ona si přece její pozornost (služby) ´koupila´. Na dceru se tak rozzlobila, že ani nebyla schopna ji tento jeden jediný výstup během čtyřiceti let odpustit. Vyčetla ji kde co a i když byla dcera připravena se o ni dál starat, stařenka by z trucu šla radši do domova důchodců ( toto už ale spadá pod působnost jiné Bachovy esence ).

Babička nakonec skončila u syna, kterému podle svých představ za celý život nic nedala. Zde bude užívat nejen Bachovy esence, jejichž jednou ze složek bude čekanka, ale bude se tam i učit, že láska se ´nekupuje´ ani ´neprodává´. Láska a pozornost se dává. Bez očekávání, bez ´splácení dluhů, bez ´když já tak ty...' nebo´ když ty, tak já... ´

Lidé typu ´čekanka´ vyžadují od druhých pozornost. Pokud ji nemají podle své představy dost, vynucují si ji různými způsoby - organizují, snaží se u druhých vzbudit soucit nebo pocit zodpovědnosti; nadsazují bolest, nedobré zacházení, jsou schopni i skutečně onemocnět... U dětí poznáte čekanku podle toho, že chtějí být neustále v centru pozornosti ostatních. Jakmile se pozornost dospělých stočí jinam, začnou na sebe upozorňovat zlobením, pláčem apod. Mají-li něco udělat, rády vykonání podmiňují splněním nějaké ´jejich podmínky´.

V podvědomí lidí, jež potřebují čekanku se ukrývá pocit, že nejsou milováni, že o ně nikdo nestojí. U dospělých předcházelo většinou těmto stavům dětství bez lásky. Pokud jsou pak později tito lidé schopni v sobě lásku probudit, bývá to spíš láska podmínečná - 'Miluji tě, když....'

Livia Vážná Hoffmannová

Upozornění: Každý člověk je jiný a hlavně důvody jeho smýšlení, cítění a jednání jsou jiné. Proto výběr vhodné esence nelze zevšeobecňovat. Navíc se skoro u každého jedná o kombinaci různých aspektů potřebných k řešení a tak se kapky sestavují většinou z 4 -7 různých esencí.