9. Láska je obrovská energie

13.05.2018

Tak už zase dávám tvé texty na stránky. Doufám, že to bude lidem k užitku. - To záleží na nich. Tys pro to udělala vše a já taky. Ale pojďme k dalšímu tématu. Tím je Láska.
Láska je hybnou silou Vesmíru. Všechno, co existuje, pramení z této síly. Pro vás je láska cit, který sbližuje matku s dítětem, muže se ženami, přátelé a tak podobně. To ale není ona velká transformační síla, kterou mám na mysli. Láska není vázána na osoby, předměty, věci. Láska je cit, síla. Láska je obrovská energie, jenž staví a boří, jenž ničí i buduje, způsobuje vznik i zánik. Taková velká ničivá síla je Láska.


Stop! Stop!
S kým hovořím? Bože, jsi to ty? Je příjem čistý?

Je to tak, že hovoříš stále se mnou, s velkou mocí, které je Láska schopna. Je to tak, že celá vesmírná odysea se svými vzniky i zániky patří Lásce - protože Láska je Bůh. Proč se ti nelíbí, když říkám, že Láska je ničivá síla. Co přehluší zlo? Co vnese do tmy světlo? To není ničení tmy a ničení zla? Vždy musíš ve všem, co říkám, vidět  v š e c h n u  polaritu, boží všeobsažnost.

Vlastně si zareagovala dobře, protože tak ti to mohu lépe vysvětlit. Vy lidé často vidíte jen plus a mínus, černé a bílé, něco je dobré a něco je zlé. Nevidíte ale, že celek obsahuje všechno. Chybí vám celostní vidění. Vy ho máte vesměs příliš polární. Toto polární vidění pak způsobuje, že vše  s o u d í t e . Jenže vy posuzujete zase JEN podle tohoto polárního vidění, aniž byste dokázali vnímat celek. Nedokážete ani posoudit, proč si někdo myslí něco jiného než vy. Jak pak můžete posuzovat co je dobré a co je špatné z pohledu větších celků? Chybí vám nadhled i při jednání s druhým člověkem. Nedokážete vesměs pochopit a uznat, že i on má svou pravdu. Vidíte jen tu vaši.

Láska je hybná síla Vesmíru. Je to prazdroj veškerého vzniku a zániku.

(pokračování v jiný den)

Je to tak, že Lásku vysílá nejen Bůh a jen podobné bytosti. Lásku vysílají i síly méně dobré a méně silné. To znamená, že neexistuje ve stvoření naprosto nic, co by Lásku neobsahovalo.

To si žádá vysvětlení.
Je to tak, že když Bůh je Láska, Láska je tudíž vším, co je boží. No a nic ´nebožského´ ve Světě neexistuje. Nemůže existovat nestvořené Bohem. Proto je i Láska ve všem, co z ní vyšlo, co z ní pochází. Bůh je Láska a tak je láska ve všem. Ani zlo není prosté lásky. Proto nemůžete vidět jen polaritu zla. Je třeba abyste i v něm viděly zárodek Lásky.

Ale proč necitlivost, sobeckost, vznětlivost?
Je to tak, že tu potřebuje ke svému vývoji stejně jako svůj strach. Co chcete zažívat? Na čem chcete růst? Jak si to vlastně představuješ? Budeš mít všechno, vše se ti bude dařit podle představ, budeš mít ty nejideálnější podmínky, vlastnosti - a co? Jak chceš dokonalé zdokonalovat?

Při dokonalých vlastnostech můžu zdokonalovat např. jejich používání. Třeba jako v atletice - neustále zvyšovat své možnosti...
Ale to jsi teď dala dobrý příklad. Jak atleti zvýší svoji výkonnost? Tím, že mají dobrou povahu? Ne, zvýší ji tvrdými tréninky. Denním překonáváním sebe sama! V tom to je. Každý z vás má svůj ´tréninkový plán´ v čem se snažit překročit svůj stín.

Vlastnost není o Duši, ani o duchu. Vlastnost je předpoklad projevu. Předpoklad projevu skrze ego. Duše skrz Ducha pak může tento předpoklad kultivovat. Ne potlačit - všimni si toho rozdílu. Předpoklady nelze potlačovat. Lze je jen transformovat, kultivovat. Naslouchejte svému okolí. Je to lepší než naslouchat svým slovům. Není třeba prezentovat svá mínění, své pohledy - ty si nechte pro sebe. Mnoha slovy neslyšíte, co vám vlastní srdce a Duše říká. Hlasitými slovy přehlušujete tichoučký hlas svého vlastního Já. Nemluvte, naslouchejte. To je totiž cesta k sobě. Tak objevíte k mnohému v sobě klíč. ´Mlčeti zlato´- proč asi toto rčení vzniklo? No jistěže z jiných důvodu, než pro potlačení touhy žvanilů, kteří lezou druhým na nervy. Je to proto, že pro mnoho slov navenek, neslyšíš slova tichá, vnitřní. Myslím, že to je dost srozumitelné.

Můžeš ještě víc o tom, jak projevy ´nelásky´ kultivovat - třeba návaly zlosti?
Uvědomte si, co to je za pnutí? To je jen existence, která nenachází to správné uplatnění - je to existence EGA, které se vzteká, že není dostatečně bráno na vědomí. To nejste SKUTEČNĚ vy. To je třeba si konečně uvědomit. Vaše duše nemá zapotřebí dokazovat svoji důležitost. Ani hlasem, ani výkony, ani vědomostmi. To vše je hlušina vašeho ega. Duše je mírná, tichá, klidná a skromná. Toho si buďte při ataku zlosti vědomi. Vždy si řekněte: ´To nejsem já. To je jen můj kabát a ten už vyšel z módy. Ve skříni mám tolik jiných, hezčích...´.

Jak to, že si mnozí lidé na jedné straně přejí dobro a Lásku, někteří dokonce vyznávají a věří v princip Krista - a přesto v sobě např. tu zlobu pociťují i když je to pak trápí.
Je to tak, že to je věcí přirozenou. Je to něco, co má v sobě každá Duše. Kde by bylo právo svobodné volby, kdyby to člověk v sobě neměl. V každém jsou zakódované naprosto všechny tendence, možnosti chování. Naprosto všechny. A Duše z nich vybírá, co si na své cestě zakusí, co si na své cestě prožije ke svému rozvoji a poznání. Je na ní, co si bude chtít v té dané inkarnaci ověřit. Tak se i stává, že vrah není nutně zlá Duše. Většinou je se svojí ´obětí´ předem dohodnutý na plánu prožitku a zkušeností. To je ´v pořádku´. *) Jiná věc je, když se ke zlu kloní Duše, která to v plánu tohoto stvoření neměla, která se k tomu dala strhnout až v rámci svého světského poblouznění a nepevnosti Ducha. Měj na paměti, že se vesměs děje neustále jen to, co má. To ti pomůže nevidět věci jinak, než takové jaké jsou.

Mívám záblesky uvědomění, že život je ´jen´ soubor různých příležitostí, seřazených do kontinuity.
No tos vystihla velice pěkně. To by sis měla uvědomovat neustále. NEUSTÁLE si být vědoma příležitostí. Není dobře, není špatně. Je situace a tvá  r e a k c e  na ni. TO je to podstatné.

Ale pokud se budu odvolávat třeba na křesťanství a jeho desatero, tak ´špatné´ existuje taky.
To už je o něčem jiném. Učiníš něco - dostaneš něco. To ale v pravém slova smyslu není o dobře a špatně. Chápeš tu nuanci?

Zde psaní končí. Na pokračování ´nakousnutého´ jsem navázala až o měsíc později.

Jak to, že není? Když něco učiním ´špatně´, tak se mi to v nepříznivé (´špatné´) karmě vrátí.
Je to tak, žes tam ten záblesk pochopení měla, ale uniklo ti to.

Reakce je vždy v pořádku, to už jsem ti řekl. Na reakci (v tuto chvíli spíš akci) přijde ´karmická reakce´. Zda je tato karmická reakce jedincem vnímána jako špatná a dobrá, to závisí opět na jeho lidském pohledu hodnocení. Pro mne je to stále jen reakce. Reakce bez ´špatně´a ´dobře´. Chápeš? Já nehodnotím. Vy ano. Já neposuzuju energetický tok. Vy ano. Dělíte ho na příjemné a nepříjemné. Já to nedělám. Tak jako tak. Je to stále o jednom.

Tak proč se máme snažit o pokrok, evoluci. Lásku, Dobro? - když je to jedno...

- - -
Prosím odpověz mi!
Je to tak, že si ji slyšela dobře a umíš si na to i sama odpovědět. Proto ti nechávám pauzu na pochopení toho, co jsem ti teď řekl. Je to vysoké chápání. Bez jeho bezezbytkového ujasnění nemůžeš pokračovat.

V čem pokračovat. V psaní?
Ano. V psaní na toto téma.

Bez komentáře...

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv. ´ 

*) POZOR nechápejte (nevysvětlujte si) tuto pasáž špatně !!! Ke správnému výkladu napsaného je třeba ´znalejší´ stupeň uvažování.  - Prostě je třeba už mít nějaké povědomí o této oblasti, jinak by mohla být věta vyložena chybně.
V rámci lidských měřítek, to samozřejmě v pořádku není! Písmo vysvětluje něco jiného... Kdo ví, porozumněl. Kdo ne, přeskočte prosím tuto větu, jako by tam nebyla.