8. Rok 2008

13.05.2018

Pravidelné silvestrovské psaní jako vždy obsahuje věci nejen spjaté s nastávajícím rokem, ale i informace ´časově neomezené´.

Dnes je 1. den nového roku 2008. Bože, co nám přinese. Co mi k tomu roku chceš říct?

Chci ti říct, že tě mám rád a že nám radost, že teď na mne více myslíš. To je částečně i motto tohoto roku: Obracejte se ke mně, myslete na mně, uchovávejte mně ve svých srdcích. Jen tak se vám podaří vyhýbat nebezpečenstvím, jež rok 2008 přináší. Je to tak, že ´kolo štěstí´ (pozn. r. 2008 = numerolog. 10 = v Tarotu karta ´Kolo štěstí´) je kolo štěstí - to naděluje každému jinak. I rok 2008 bude ve vnímání lidí hodně odlišný. Nebude to jako rok předešlý. Bude větší rozdíl v náhledu na Svět, Republiku, Zemi po které chodíte i Zeni, ke které míříte.

Je to tak, že duchovno v Vás pozvedne i vaše prožívání fyzické - světové chceš-li - tak vysoko, jak vysoko bude i vaše chápání duchovní. To znamená vidět svět očima duchovní velikosti celku jako takového, bude přinášet vidění méně problémů ve světě lidském jako zemském hrubohmotném vnímání. Je to proto, že mnoho dít se musí a vidět to, je dáno zraku duchovnímu. Ne zraku světskému. Já mohu dát hodně radosti a Lásky, která pomáhá překlenovat neradost a nelásku v zemském prožívání. Je to tak, že duchovní bude mít stále větší důležitost. Ne ve světě politickém, ale v životě lidském a jemnohmotném. A proto soustřeďte veškerý svůj volnější čas převážně duchovnímu obracení se ke mně. To je dnes ještě důležitější, než kdy v lidských letech minulých.

Obecně není rok 2008 tak hrozný, jak by se z předpovědí astrologů mohlo zdát. Pro Zemi jako takovou, jsou konstelace nakloněny a ona může dál duchovně postupovat vpřed i když to není díky lidskému konání. To je od Zemského diametrálně odlišné a pokud se nezmění velice rychle, tak bude se Zemskou realitou nekompatibilní = lidstvo v podobě jako znáte dnes, nebude moci v éterické atmosféře zemského povrchu koexistovat.

To se týká lidstva jako celku nebo jen části?
Je to tak, že jako celku. Jde o genetickou výbavu, kterou duch na Zemi obývá. Je stále víc hrubohmotného a tato ´hrubost´nebo chceš-li ´tíha´, ´temnota´, nebude schopna udržet svou podstatu ve zjemnělejších vibracích Zemských. To by musel duch člověka hodně zapracovat, aby Zemi dostihl. Proto bude třeba i lidská těla přetvořit a to už nebude prací lidského mozku možné. To už je věcí duchů vyšších. Jako vyšší Duše už ale nemohou být lidé jako celek, jako ´lidstvo´. Toto už budou schopni provést pouze transformovaní duchové, resp. transformované Duše.

Kdy k tomu dojde?
Je to tak, že tato doba již postupně nastává na všech částech Země, mezi všemi druhy lidí, mezi všemi národnostmi. Mnozí lidé, resp. jejich ´zemřelé´ Duše již nemají možnost se znovu inkarnovat do lidských těl. Nemají již žádné možnosti ani v oblastech posmrtně jemnohmotných. ... a při tom je na Zemi stále víc lidí... Ale stále míň Duší...

Tomu nerozumím. ´Něco´ ta těla musí oživovat.
Ano, živá jsou. Ale ne přičiňováním vyspělých Duší lidských. To by ale bylo pro vaše chápání nelehké k pochopení. Je to tak, že lidstvo je na vymření nejen kvůli materialistickému zaměření lidského ducha, ale i díky stále menší inkarnaci vyspělých lidských Duší.

A tak je to správně? To je tvůj Boží záměr?
Můj záměr je nestrpět dál chaos, který vnáší pokleslost lidského ducha do vesmírného dění. Můj záměr je využití člověka do vesmírného dění, které bude neustále zvyšovat dění, jež Vesmír posouvá k Lásce a dokonalosti Boží. To je - - --

Asi už jsem unavená... Přece ještě - co je s ´propadlými´ Dušemi?
Je to tak, že tyto Duše buď zaniknou zcela nebo dostanou ještě šanci na nižších stupních vývoje, odpovídající jejich světelnosti a vibraci.

A co děti, které se dnes rodí (např. indigové děti). Známe malé děti, které nám přijdou jako velice vyspělé Duše, víc jak jejich rodiče.
Je to tak, že to se týká Duší, jež budou nápomocny při transformaci země a lidstva jako takového. Jejich úkol není práce na svém ´duchovním růstu´. Jdou na svět s konkrétním úkolem transformačním. Tak jako jste s úkolem přišli i ty a Josef. Váš úkol je přece jen víc obecně prospěšný. No a totéž se týká Duší dětí, jež tímto úkolem pověřeni jsou z Boží vůle. Je to tak, že tyto děti budou víc a víc odlišné od druhých na první pohled. Propastný rozdíl mezi viditelnou stránkou kvality Duše bude víc a víc znatelný.

Chceš ještě něco říct k 2008?
Je to tak, že víc bych neřekl, než už jsem uvedl. Obracejte se ke mně. To je nejlepší ochrana proti všemu, co se v tomto roce bude dít.

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv. ´ - o půlnoci 1.1.2008