7. Rok 2007, a nejen o něm

13.05.2018

1.1.2007 se ještě jednou vracím k ´Silvestrovskému písmu´ a v prvém dni nového roku se ptám i na své přátele. Jelikož odpovědi obsahují rady, které lze chápat i obecně a mohou být přínosem i pro některé z vás, zveřejňuji (bez uvedení jmen) obsah pár z nich.

Je ještě něco, co chceš dodat k včerejšímu nočnímu silvestrovskému psaní?

Je to tak, že vás mám rád. Jako vždy ti toto zdůrazňuji, abys nemyslela, že se na vás zlobím.Jste mé děti za každých okolností. Za každých okolností vás mám rád a snažím se o vaše dobro.
Já vím. Děkuji ti.

Můžeš nám prosím tě dát rady pro rok 2007?

Je to tak, že obecná rada zní: Dbejte na čistotu svého konání, jednání, řeči, cítění i myšlení. Vím, že toto platí stále. Nyní však dvojnásob poznáte, když se této rady nebudete držet. Buďte v tomto směru bdělí. Pak zjistíte snáze, když uděláte chybu proti vesmírným zákonitostem. Je to sice cesta těžší, ale zato rychlejší. Zejména pro ty, co se učit a měnit chtějí. Alkohol vynechte ze svého jídelníčku. Duše jako vy. nejsou pro alkohol stavěné. Nelze jejich systém otravovat. Navíc se rozechvívají jemnohmotná těla a nastává nesoulad mezi jejich spojením. Tím se do systému těl mohou dostávat energie, jež tam nepatří. Nenutím vás k abstinenci, ale víc než sklenka vína, půl sklenice piva či půl dcl tvrdého alkoholu denně rozhodně nedoporučuji. Je jen na vás, zda to budete chtít vyslyšet. Stejně tak vynechte cigarety či jiné omamné látky. Léky alopatické a operace užívejte jen ve skutečně nezbytných případech, kdy by bylo vaše zdraví ohroženo a vy nemohli či neuměli si odpomoci způsobem jiným, lidskému tělu přirozeným.


Přidávám ještě zajímavé výňatky z rad, které jsem dostala pro některé naše přátelé. Věřím, že něco z nich může být inspirující i pro vás.

...Jen je ještě třeba, aby nevynechávala kontakt prostřednictvím Josefa. Nejde o to mě slyšet. To jí půjde líp a líp zůstane-li v pokroku tak, jako dosud. Jde jen o to, že vzestup je pro vaše těla a nervové soustavy velmi náročný. XY to unese snáze, bude-li se pročišťovat pomocí mé energie, jenž prostřednictvím Josefa převádím na Zemi. Bude se tak lépe vyvíjet její přijímací inervový systém, který zatím nemá patřičnou sílu.

...Oba mají stejný otazník a to je jejich vztah ke mně. To si budou muset vyřešit. Každý z nich tuto otázku pojímá jinak, přesto je výsledek stejný. XX si pak ještě bude muset zodpovědět tuto otázku z pohledu egoismu. Nediv se. Ne vše, co děláme pro druhé, děláme z důvodu pomoci druhým. Mluvím samozřejmě o vás lidech. Někdy ani nevíte, že to neděláte pro druhé, ale pro sebe. Kvůli své potřebě, ať už je jakákoliv. I potřeba pomáhat, je POTŘEBA. Je třeba se zamyslet a pravdivě si zodpovědět, CO je skutečným důvodem. Možná, že by se XY divila, kdyby si někdy tuto otázku položila. ...Tím mířím ale i do řad A,B,C,D... I vám sluší se nad mnohým zamyslet. Je to tak, že každý z vás má v tomto svoji Achillovu patu. Zamýšlejte se nad tím, co jste udělali, ale hlavně PROČ jste to či ono udělali. Nebuďte k sobě falešní. Mnohé pak naleznete a tím pádem pochopíte. Až naleznete své SKUTEČNÉ motivy, budete tolerantnější k motivům druhých.

... dbejte především na vaše emoce. Není dobré narušovat vaše energetické systémy energiemi, jež nejsou vašemu systému příjemné a blahodárné. Je nutné se neustále očišťovat. Jak fyzicky, tak duševně a duchovně. Prosba k Ježíši a p. Marii je v těchto případech pro vás podnětná a prospěšná.

...Totéž XX. Tolik mluví o tom, jak je zlý - bodejť by pak nebyl. Je to tak, že svůj impulsivní vzteklý a agresivní projev si tvoří sám. Změň svůj pohled na sebe XX. Vidíš se nehodným, agresivním? Pak jím také budeš. Viď své světlo, své srdce, své soucítění. Viď toto vše dobré a i ty sám budeš dobrý.

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv.´