6. Bilance 2006 a prognóza 2007

12.05.2018

SILVESTR 31. 12. 2006, přijato intuitivním písmem kolem 22 hodiny. Dnes končí rok 2006. Už je to rok, cos mi psal své silvestrovské sdělení. Rok 2006 měl být pro lidstvo důležitý rok. Jak jsme jej jako lidstvo podle tebe zvládli?

Je to tak, lidstvo nepostoupilo tam, kam mělo. Ale ještě stále neuplynula lhůta k tomu určená. Vím, jsi z toho zmatená, ale je to tak. Už jsem ti říkal před rokem, že je Vesmír založen také na určitém začátku. Je to tak, že i Svět má svůj začátek i konec. Epochy se střídají jako roční období. Každá má svůj přesně vymezený čas. Čas vymezený pro rok 2006 z Vesmírného hlediska ještě neskončil. Ještě se stále děje a dít bude. Není v tvé moci s tím cokoliv nyní udělat. K tomu jste měli dost příležitosti v průběhu roku.

Nemohu říci, že byste si s tím jako lidé poradili příliš dobře. Je to tak, že na úkor duchovního vzrostlo mnoho světských nespravedlností, zloby, nepořádku ve věcech duchovních - církví počínaje a nevěřícími bezbožnými lidmi konče. Nemohu (slovo nepřečtu) tak, jak bych si byl přál. Je to tak, že mnohem víc pro sebe vytěžila zvířata, Zeměkoule i její příroda. Lidstvo za nimi pokulhává vskutku vzdáleně.

Vím, že chceš slyšet co dál. Chceš vědět, jaký rok bude pro vás rok 2007. Co ti k tomu mám říct? Že nic dobrého vás lidstvo nečeká? To se od Boha slyšet nechce. Tak bych to srovnal asi s tím, že se děti prostě musí konečně naučit poslouchat. Ptáš se teď v sobě na ´svobodnou volbu´. Ano vím. Ale já vám svobodnou volbu neberu a ani dál nevezmu. Jen přitvrdím na ´odvetných´zákonech. Hodně jsem Zemi pomáhal. Už nebudu. Budu se zaobírat jinými vesmírnými děními, které jsou také důležité.Budete si muset více pomáhat sami. Budete k tomu vedeni větší zodpovědností za všechno, co uděláte. Nebudou tu pomocníci, kteří budou narovnávat to, co se bude díky vám dít.

Je to tak, že se ti nelíbí můj tón a pochybuješ o pravosti spojení. Ale toto spojení JE správné.

Já nevím. Opravdu si tím nejsem jistá. Kde je tvůj humor, laskavost, tvé ´neboj se´? Vloni si takhle nemluvil. Proč teď? To jsme za ten jediný rok tolik pokazili, tolik se pohoršili? Je spojení v pořádku?

Je to tak, že spojení v pořádku je a já jsem stále týž. To, že vnímáš můj hlas cize není mojí vinou, ale tebou. Jsi značně rozrušena energiemi, které se kolem tebe víc a víc objevují. To je ale to, co jsem ti před chvílí říkal. Budete daleko víc přijímat a chápat souvislosti následující po vašem konání a jednání. Odezva za každý čin, slovo, myšlenku, přijde mnohonásobně dříve, než tomu bylo v minulosti. Budete se za všechno zodpovídat téměř okamžitě. To bude pro vás nové a pro mnohé to bude i těžké.

Je mi u toho tak cize a smutno. Chybí mi ten důvěrný tón, který jsem byla zvyklá u psaní vnímat. Jako bys mě opustil...
Je to tak, že tě neopouštím. To ani nejde. Duch sv. proniká vším a i nadále pronikat bude. Toho se neboj. Vše, co opustím, zanikne. Takže dokud bude lidstvo existovat, dotud budu i já vaší součástí.

Mně se čísla roku 2007 tak líbila. Měla jsem z toho pocit šťastného roku.
A proč by neměl být šťastný? To přece záleží na každém z vás. To, že si sklidíte svou setbu rychleji přece neznamená, že musíte být nešťastní. To záleží jen na vás. Na lidstvu jako takovém i na každém z vás, jako jednotlivci. Zkuste vidět věci z většího nadhledu. Přestaňte vše posuzovat z hlediska etických, politických, ekonomických, rasistických. Viďte konečně věci z pohledu Vesmírného. TO je důležité. Pak budete konečně chápat věci v jiných souvislostech. Pak se snad proberete z vašich žabomyších souzení.

Jsem tak trochu v šoku, jak po studené sprše. Obecně chápu, co chceš říci, ale konkrétně si to asi neumím představit. A to ani u mě a Pepy, natož celosvětově.
Je to tak, že na tom přece není nic těžkého. Přečti si znovu stať ´O Lásce´ a následně ´O posuzování´. Co je zloba? To je opak lásky. To je ego, sobectví. Vše, co není Láska odvrhněte. Přestaňte se starat tolik o materii. Živte ducha.

No a to je právě ono. Nestarejte se o materii - jak? Kdo za nás bude platit složenky, v čem budeme bydlet?
Je to tak, že pokud se mne budeš ptát tímto způsobem, tak dál nedojdeme. Nemusíš si dělat starosti o složenky, ani práci, ani bydlení. V TOM je ten vtip. Použij duchovní přístup, ne světský. Světský tě k cíli nedovede. Znáš už přece, že tvůrcem svého života jsi ty. Proč ho stále tvoříš na bázi hmotných skutků? Proč nepracuješ duchovně? CO vysíláš jako svoji tvorbu? STAROST. Co se ti vrací? - STAROST. Změň vysílání. Změň přístup. Můžeš tvořit. Tak tvoř. To je přece tak snadné. Přestaň uvažovat hmotně. Tvoř duchovně a hmotné se ti přizpůsobí, resp. hmotné dění stvoříš. Začni s tím hned. Začni u seminářů. Ty jsou pro rozvoj lidí důležité.

Obecné rady pro rok 2007 viz příští článek ROK 2007.

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv.´