Silvestrovské psaní pro rok 2016

26.05.2018

Co s sebou nese nový rok? Rok 2016 z hlediska duchovního potenciálu - tradiční silvestrovské psaní, získávané intuitivním písmem:

Milý Bože, dnes je první den nového roku 2016. Jako každý rok tě prosí o pár slov k tomuto roku - kam nás povede, na co se v něm máme zaměřit.

Je to tak, že stejně jako jste loni sklízeli plody svých činů, myšlenek a přání, tak i v letošním roce bude toto zúčtování pokračovat. Je nutné pro očistu vašich duší a není nic, co by se konalo náhodně.
Je tomu tak i v případě migrantů. Není síly, která by je zadržela. Je to tak, že pohyb a koloběh zákonů přírody přináší i takové invaze, jako je stěhování národů, a i když se o svoji kulturu bojíte, je to ku prospěchu všech zúčastněných duší, tedy i těch vašich evropských, které příliš přivykli blahobytu a lenosti ducha ve smyslu duchovních vizí. Materiál, ve smyslu bohatství, peněz a statků hmotných, se pro ně (Evropany) stal nedosažitelným zlatým teletem, ovládajícím převážnou část lidí. To je důvod, proč je třeba nastolit vztah a úctu k hodnotám, které poznáváte, až když je ztrácíte.

Není nic, co by bylo ztraceno, pokud najdete v srdcích a myslích opět tu správnou rovnováhu. Tu správnou rovnováhu mezi duchovním a materiálním.

Je to to samé, co se nyní děje mnohým - hledání správné cesty v dokonalosti harmonie, a tou je spojení duchovního v materii. Mír je třeba si zasloužit a je jedno, zda se jedná o mír světový nebo mír v duši.
Karma národů je daná. Je to tak, že dodávat netřeba více.

Je dobré si uvědomit, že co se děje, není nevyhnutelnost, ale odezva vás samých - v národě, v rodině, ve svém příbytku duše a ducha. Čím víc osvětlíte svá nitra a své okolí, tím víc světla do svého života a do Světa přinesete.
Obava není správná emoce, strach není správná emoce, lakomství není správná emoce, zlost není správná emoce, ujíždění od materiálu není správná emoce, odvrácení se od duchovního už vůbec není správná emoce. Emoce míru v sobě i Světě je naděje; emoce lásky v podobě hodnot, odpovídajících křesťanskému pojetí desatera.
Je to tak, že i ´zlé´ lze pojímat pozitivně, najdeš-li v tom tu správnou podstatu pozitiva, proč se tak děje a čemu to slouží. Víra v Boha není ničím, pokud tuto víru nepřetavíš v život. Věřit, ale konat a myslet v rozporu s touto vírou je zlo. To je antikrist, který si žádá své energie, jsoucí postavené na základě nePravdy.
Je to tak, že víra hory přenáší, pokud je přetavena v činy. Jděte a konejte tak, jak myslíte, že by konal či konat měl Bůh. Pozor na svá přání. Bůh není egoistický, má vizi a myšlení vyššího celku. Jste bozi? Ano, jste. Jste jimi ve smyslu tvoření budoucnosti vašeho Světa.

Je to tak, že začátek je neustálý proces; i konec je neustálý proces na ose pulzace života - nádech, výdech. Je to tak, že nelze být jen v nádechu nebo jen ve výdechu. Můžeš ale mít různé vnímání - můžeš cítit nádech = nový vzduch, vitalita, naplnění. Můžeš ale vnímat jen výdech = úbytek sil, nedostatek vzduchu, hrozící skon. A tak i když je zde obé - nádech i výdech (začátek i konec) - tvé prožívání a uvědomění si může vybrat, která poloha je pro tvé prožívání přínosná.

Je přijímání muslimů přínosné?

Je to tak, jak jsem již vysvětlil. Je přínosné k tomu, abyste lépe znovu pochopili, jaké hodnoty jsou pro vás prospěšné, jaké hodnoty nechcete ztratit. Pokud se jich přidržíte, budete je žít, chránit a prosazovat, pak je udržíte v životě.

Spousta lidí teď zažívá ne zcela pěkné stavy...

Je to tak, že prožíváte jen to, co se s vámi, okolí a světě děje a i když je to mnohdy velmi nepříjemné a bolestné, je vám to ku prospěchu - sílíte a ´žijete´.

Někdy je toho ale trochu moc...

Ničeho není moc. ´Moc´ je pouze pojem. Žij nádech, ne výdech a uvidíš věci z jiné perspektivy. Je to tak, že tělo si zvykne prožívat věci tak, jak mu velí mysl. Změň mysl a tělo bude časem následovat.

Děkuju, měj pěkný rok 2016 Bože :-)

I ty měj dobrý rok, který bude zlomem a bude plodný z hlediska dění ve Světě i z hlediska mezilidských a mezinárodních vztahů. Mějte vždy na mysli, čeho chcete dosáhnout, co je vaše priorita, a tu prosazujte, za tou si jděte, té se držte. Rok 2016 vám v tom bude pomáhat.

Hmmm, a to i způsobem, který se nám nemusí líbit... :-)

Ano. I způsoby, které se vám nemusí líbit. Jsme ale v tom ´výdechu´. ´Nadechni se´ a hledej v sobě způsoby, které se ti líbit BUDOU.

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.