Silvestrovské psaní pro rok 2014

26.05.2018

Co nese nový rok? Rok 2014 z hlediska duchovního potenciálu - tradiční silvestrovské psaní, získávané intuitivním písmem.

31.12.2013 - Silvestr

Je to k nevíře, že už je to rok od posledního Silvestrovského psaní. Jak ten rok utekl.... Asi jsme ho nevyužili až tak, jak jsme mohli Bože, že?

Je to tak, že jste udělali, co jste mohli, aby vaše karma byla naplněna.

Je to tak, že ne vždy je posun takový, aby byl zřejmý. Ne vždy je meditace meditací, cvičení cvičením, spravování se spravováním. Je to tak, že spoustu činíte, aniž byste si uvědomovali, že činíte ve smyslu konání v prospěch vyšších celků, větších útvarů. Soustřeďujete se na své životy, na životy blízkých, známých, příbuzných lidských (ve smyslu lidí obecně, lidstva). Není to tak, že se zamýšlíte při stéble trávy nad mezikontinentálními a mezigalaktickými souvislostmi. A přesto tam jsou. Není vteřina, která by se neprojevila---- (byla js v psaní krátce přerušena přerušena)

---Ve všeobecných souvislostech nikdy nežijete naprázdno. Ani sekundu, ani když spíte, ani když jíte, ani když se modlíte, ani když hřešíte. Vždy to má spojitost s děním okolo vás, s děním okolo hmoty, s děním okolo energií, jemných i hrubších duchovních oblastí. Nemůžete proto ´promarnit´ rok, protože promarnění jako takové neexistuje. Neustále tvoříte a v tomto směru jste udělat víc mohli.

Je to tak, že tvoření je ve vás. Všichni to víte, a přesto nekonáte tak, jak si tvoření vyžaduje.
Všichni víte, jak máte myslet, jednat, mluvit, viziovat. Neděláte to. Tak snadno na to zapomínáte. Tak snadno mě ze svého srdce vypouštíte. Tak snadno mě ze své mysli vyhošťujete jinými bezvýznamnými prioritami.
Je to tak, že se nezlobím; jako otec dítě jen pobízím a ukazuju, kde možno je ve své cestě ke mně rychlejším způsobem dojít.

Je to tak, že není špatný děj a dobrý děj. Není špatný rok a dobrý rok. To je jen vaše lidské hodnocení, podle vašich libých či nelibých pocitů. To je jen vaše hodnocení podle vašich splněných a nesplněných přání. Je to hodnocení dětí. Je to hodnocení stále nevyspělé a marné.

Ne, váš rok 2013 nebyl zbytečný. Byl jen prázdný, co se týče větších si uvědomění si svých kroků, jednání, konání.
Nebylo důležité CO uděláte. Bylo důležité CO si u toho uvědomíte, jaké následky vazby, vize, energie u toho tvoříte. Chápeš?

Ano, myslím, že ano.
A předpověď na rok 2014?

Můžete se zaměřit víc na duchovní. To není o meditacích. To je o pozorování, o uvědomování si souvztažností. Je to opravdu velmi důležité, pozorovat a chápat. Mějte to na paměti!

Rok 2014 přináší mnohé v tomto směru. Kdo dokáže být velmi dobrý pozorovatel, ten dokáže velmi mnoho z tohoto roku vytěžit. Následek věcí, způsobených - to bude zřejmé každému, kdo bude mít vůli toto zkoumat. Vše, co učiníte, se velice rychle ozřejmí v následném dění, v následném prožívání.

Je to tak, že 2014 dává šanci pochopit zákon příčin a následků. Dává šanci pochopit běh energií, jejich toků, vlivu na ně a vlivu na celý Vesmír (tam pro ty, co dojdou až do výše takového poznání. O to víc pro ně pak ale zodpovědnosti za konání své, pokud toto vědí a do života svého nedají.

Je to tak, že lidstvo obecně na křižovatce směřování svého, jako každý jednotlivý jedinec je. Každý řídí svůj osud. Každý řídí své kroky jednání, vyzařování, přínos pro lidi, pro Vesmír jako takový. Jen ti, co takhle řídit budou vědomě své ego i duši, jen ti vytěží z roku 2014 jeho potenciál celý.
Není to tudíž nijak ´osudový rok´ ve smyslu převratného dění celosvětové veličiny, přesto rok důležitý pro vývoj každého jednotlivce zvlášť. Z toho pohledu je to rok dobrý a požehnaný, jelikož přináší dar a sílu vytrvat ve svém snažení, vytrvat ve svém pokroku, předsevzetích.

Je to rok nabitý potenciálem duchovní síly. Je to tak, že jen vaše ego může tyto síly přemoci, protože ego je hmotné a v hmotném Světě materiál má větší sílu. Je na vás, zda budete tuto sílu posilovat nebo zda dáte veškerou svou energii k posílení Ducha.

Moc děkuji. Je to velmi konkrétní rada...

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.