43. Je telepatie ´čistším´ příjmem v rámci pochopení, než slovo mluvené (psané)?

26.05.2018

Slovo je zvláštní ´vynález´. Má velkou moc, spíš více mocí. A dnes mě zajímá především moc vyjadřovací. Zajímalo by mě, zda je telepatie v rámci pochopení toho, co se chce sdělit ´pravdivější´, než slovo mluvené.

Myslím tím, že slovo-věta nemá jednoznačný význam - často je tak rozdíl mezi tím, co jeden říká a tím, co druhý slyší, resp. vyřčené je jedním myšleno zcela jinak, než je tím druhým pochopeno.

Umí telepatie tohle odstranit? Umí přenést skutečnou myšlenku-bez slovního ´zkreslení´?

Je to tak, že žádná telepatie nepřenese nic, co nerezonuje s příjemcem - jinými slovy, pokud příjemce nedisponuje pochopením v dané oblasti, nemá se kam co přenést.

Lze vyřešit telepaticky případy, kdy se porozumění, resp. nedorozumění pouze v rámci citové roviny = něco se řekne v legraci a druhý to pochopí vážně. V tomto rámci telepatie přenese citový pól a nedorozumění nebude, protože se v telepatii zúčastní i empatie.

Pokud bude ale telepatie založena na přenosu řekněme rozumového charakteru, nebude to fungovat tam, jak jsem říkal. Příjemce musí být odpovědi přístupen svým intelektem, duševním či duchovním rozvojem, jinak to nemůže fungovat. Nemůžeš dítěti telepaticky předat kolikrát je 2×2. Teda můžeš, řekne čtyři, ale zcela nebude chápat, proč to říká.

Porozumění slovního vyjádření ve větách je dáno nejen intelektem, empatií, filosofií osobního náhledu, ale též ochotou přijímání. Ochotou o sděleném přemýšlet. Ochotou zkoumat, nakolik může být sdělené chápáno i jinak, než to zrovna ´já´ přijímám. Pak je to skutečné naslouchání.

Dnešní konzumní společnost, plná frází a zbytečných slov toto nemůže naplňovat. Člověk se přestal zamýšlet, přestal hledat hloubku, vozí se na vlnách prázdných frází, které je ženou do hluchoty.

Ano. Tohle z této strany chápu - mluvení pro mluvení, vlastně bez účelu.
Měla jsem ale na mysli spíš situace, kdy se přijímající nad řečeným i zamyslí a přesto je diametrálně vzdálen pochopení toho, co je mu říkáno.

Je to tak, že ty se v tuto chvíli ptáš především na duchovní pochopení a to je to, co už jsem ti před chvílí vysvětlil. 2+2 jsou 4 a tak to chápe ten, kdo zná matematiku. Ale co když 2+2 čtyři nejsou? To už chce vyšší stupeň chápání. Nejen chápání, ale i ochoty zkoumat, proč není. Všichni říkají ´čtyři´, tak proč někdo řekne, že ne?
Jsou dvě volby - odsoudím ho, protože je nevzdělaný, hloupý nebo blázen... anebo nechám pole všech možností otevřené a budu zvědavý, zda i ke mně přijde poznání, proč to může být i jinak.

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.(přijato březen 2013)