42. Různé reality

26.05.2018

Bylo období, kdy se nám s Pepou často dály ´podivné´ zkušenosti zažívání reality; některé takové jsme vnímali oba shodně, některé se nám děly každému zvlášť. O těchto příhodách teď ale psát nechci (možná někdy jindy), chci se s vámi podělit o odpovědi, které jsem tehdy k prožívání různých realit dostala. Někomu budou srozumitelné, někomu ne - tím se ale netrapte. Až bude mět pochopení přijít, přijde. Někdy to může být i jen krátký záblesk, náhlý vhled pochopení, který později opět zmizí a člověk si později už jen vybaví, že mu byl dopřán dar chvíli rozumět...


Včera jsem ti psala příhodu se zmizelým budíčkem. Říkals, že je to o různých realitách. K čemu nám tyhle různé reality jsou?

Je to tak, různé reality prožíváte neustále, ale vesměs si je neuvědomujete. Každá úroveň vašeho vědomí je jiná a má SVÉ prožívání. Vím, je to těžké pochopit, ale jste něco jako souhrn různých prožívání, které jsou sloučeny do jednoho celku. Z toho důvodu je i vaše prožívání různé. Je to odvislé od toho, která část reality zrovna převládá. Říkáte tomu psychika, ale to není jen o tom co kdy kdo vnímá jako zátěž, ale hlavně o tom, co která realita přivádí do vědomí.

Teď ses trochu zamotala, protože si byla nepozorná, takže ještě jednou:

Každá úroveň vašeho vědomí, chceš-li i každá čakra, prožívá realitu jiným způsobem - svým vlastním. Nemysli, to je velice odlišné vnímání. Ve vašem vědomí se pak tato vnímání spojí. Vytvoří určitý celek, pohled na věc, pocit atd. Podle toho, kterou částí reality víc vnímáš, je i výsledný efekt.

Budeš-li uvažovat pouze 1. úrovní, budeš věci vidět z hlediska SVÉHO přežití. Druzí tě nebudou zajímat a ani nepochopíš, proč někoho zajímat můžou.

Duchovní vidění 7 čakrytě zase naopak povede k velmi intenzivním prožitkům soucítění s ostatními.

Duchovní vyšší čakry pak všechno vidí z hlediska duchovního nadhledu. Bez spolupráce s 1. úrovní by pak ale nadál tito jedinci přestali mít schopnost vnímat svět lidí ´pozemsky´. Neuměli by v něm žít a pomáhat ostatním. - Toto je také odpověď na tvou otázku, proč někdo nechápe druhé, proč tělo dělá co dělá apod.

Všechny reality vnímání mají být optimálně rozvinuté a optimálně propojené. Pokud nejsou, dochází k přehnané reakci na některou z nich, jak už jsem ti psal níže (pozn.: toto je zajímavý obrat ´psal níže´; z hlediska psaného textu je to ´výše´, z hlediska směru přijímaných informací je to ´níže´).
Rozumím, pokud jsou úrovně vědomí dobře a stejnoměrně rozvinuté, dá se říct, že i pohled na určité věci je vyvážený z hlediska rozumového, fyzického, psychického i duchovního...

Ano. Dá se to tak říct. Nemůžeš čekat od člověka 1. stupně, že porozumí, proč nemá jiného okrást nebo zabít, když je to v jeho prospěch. Bez rozvinutých dalších úrovní to prostě NENÍ možné. Otázka karmy proto takového člověka vede v této nebo další inkarnaci k situacím, které jeho vyšší úrovně probudí. Pak teprve pochopí.

Ano. To se ale týká ´vidění´ jedné a téže situace různým způsobem vnímání. Není to ale o tom, že by se ta situace odehrávala na každé úrovni JINAK.

Ale to JE jinak! Skutečně, každá úroveň vidí tutéž situaci jinak. To není, že vidí to samé a jen to jinak vnímá.

Vem si příklad Andreji (Pozn.: Andrejka uklízela v hotelu. Všichni si na ni stěžovali, že dělá lajdácky a málo, ona ale byla přesvědčená, že dělá víc jak ostatní. Cítila se být přetěžovaná a velice unavená)
Ona skutečně na té 1. úrovni vidí, že dělá (pracuje) velice dobře a mnoho.


Tomu teď ale nerozumím. Buď pracuje hodně skutečně nebo si jenom myslí, že tolik pracuje. To pak ale není skutečná objektivní realita, ale jen její myšlenková interpretace skutečnosti.

Vidím, že bude těžké toto vysvětlit. Je to tak, že ona skutečně dělá hodně.


Tak proč se to druhým nejeví stejně?

Protože oni už mají zahrnuty ve svém vnímání i reality jiné - ty z vyšších úrovní. Z tohoto souhrnu pak dělá Andrea málo a nedostatečně.


Asi jsem natvrdlá, ale pořád mám pocit, že mluvíme každý o něčem jiném. Když má uklidit třeba 10 pokojů a uklidí jenom 5, tak je to přeci realita pro všechny úrovně stejná. Rozdíl je jen v tom, že to ta 1. úroveň vidí za dostatečné a nějaké vyšší zas za nedostatečné.

NE, ona uklidí všech 10 pokojů v realitě 1. úrovně - odtud pak pramení pocit, že se nadělala dost. Když se ale připojí reality z jiných úrovní, pak vyjde výsledek, že udělala jen 5 pokojů.


To si musím nechat rozležet, protože tomu vůbec, ale vůbec nerozumím. Teda slovně rozumím, ale jinak nechápu.
(v tom mi naskočil záblesk pochopení) - Je to teda tak, že v každé úrovni se může odehrát nějaká daná situace jinak a my si do svého vnímání TADY a TEĎ převedeme to, co je nejblíže úrovni, na které se nacházíme?

Ano, teď si se k tomu konečně přiblížila! To je ono. Nežijete co žijete nebo co za žití považujete. Je to souhrn nekonečných možností prožívání a vaše úroveň určuje, co z toho se dostává do vašeho vědomí, co váš život na Zemi formuje.


Není to nějak zbytečně komplikované? Proč žít tolik realit, když nakonec vnímáme jen tu jednu?

A kdo ti řekl, že je život jednoduchý? To je přece jasné, proč tomu tak je. Je to o tom, že člověk neustále hledá svoji podobu a -

- a co?

Je to tak, že by bylo nutné příliš mnoho inkarnací, než byste došli ke správným prožitkům. Toto vám umožňuje obrovský skok a pokrok už při každé jediné inkarnaci. Navíc, až budete umět se svými možnostmi pracovat vědomě - vzpomeň si na svůj zážitek vjemu tisícerého prožívání - budete žít neskonale bohaté a plnohodnotné inkarnace.


Tak to už je opravdu hodně vysoké vnímání tohle přijmout. Zatím mi připadá, že si často nevíme rady ani s tím, co jsme schopni vnímat teď, natož mít tisíce dalších možností.

Ano, to je pravda. Proto taky není váš mozek uzpůsoben tomu, všechny tyto reality vnímat současně. Je to pro vás ne-moc.


Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.