41. Volby trochu jinak

26.05.2018

Napětí z ´konce světa´ v prosinci loňského roku, vystřídalo počátkem tohoto roku ´napětí´ z volby nového prezidenta. Pochopitelně tím mám na mysli atmosféru v České republice... A i když sami práva volit nevyužíváme, i my nálady cítíme, dění pozorujeme a vnímáme jak z hlediska (bývalých) kandidátů, tak - a možná ještě víc - i z hlediska jejich příznivců. Samozřejmě mi nedalo, abych se nezeptala... Odpověď je (tak jako často bývává) tak trochu ´z jiného úhlu´.
(Věřím, že je srozumitelná všem ´táborům´ i ´nezařazeným´)

V ČR probíhají volby - před i po je doprovází fanatismus, hysterie, nekorektnost...
Jak to vidíš ty, proč se to tak děje?

Volby jsou zvláštní zvyk, daný vaším uspořádáním. Podle mne žádné volby netřeba. Úřad je úřad a zpravovat by ho měl úředník, ne nějaká ´ikona´.

Je to tak, že dané jsou vaše cesty tím, že neumíte žít bez státní správy, bez správy jako takové vůbec. Netřeba člověku ničeho takového, ale vaše společnost se vývojem odklonila od Boha a tím došlo i k´degeneraci´ vašeho směřování, uvažování, financování, spravování, uctívaní, koření se (někomu) atd.

Je to tak, že já jsem žádný třídní systém nevytvořil. Nevytvořil jsem ani politické strany, ani politiky. Ty jste si vytvořili sami a nyní užíváte nejen jejich moc, ale i následky rozdělování ve společenském fungování, ve společenském smýšlení. Perete se za cizí zájmy v naivním domnění, že bojujete za své zájmy. Je to ale tak, že žádný zájem není ´váš´, kromě vás samých. Z toho jak žijete vy sami ve svých srdcích, myslích, skutcích; tak jak nakládáte se svým životem - tak nakládáte i s životem společnosti. Žádný politik, žádné zřízení nedá podmínky pro lepší nebo horší dění ve společnosti.

Je zcela jedno, jakou podporu ten který má, protože politik nemůže změnit ono jemné fluidum - lidskou duši a ducha společenství. Je pouze pouhým voleným představitelem něčeho,co se nazývá stát nebo jiné zřízení.

Je silně naivní se domnívat, že podmínky vychází z politiky bank, státu, organizací či jiných útvarů. Tak to není. Velice se v tomto ohledu mýlíte. Podmínky jsou takové, jako jste vy. Pokud nezměníte sebe, nezměníte ani politiky, které si volíte do čela. Nečekejte, že ten či onen něco změní. Změňte sebe. TO je důležité. Politika - bude-li pak ještě nějaká - bude následovat.

Jedná se o smutné nepochopení principu fungování Vesmírných sil. Je to tak, že jste nepochopili zhola nic, pokud se ´rvete´ za nějakou stranu v domnění, že volíte ´menšní zlo´ nebo dokonce ´dobro´. Vždy volíte ´zlo´, pokud očekáváte, že za vás někdo něco změní. Je naivní čekat od politika morální hodnoty- jak naivní čekat změnu společnosti. Žádný člověk (politik) nemůže společnost ´spasit´. Ta se musí spasit sama. Volte proto úředníka, který má správu věcí hmotných v dobré znalosti. ´Duchovní vůdce´ nepotřebujete, morální příklady taky ne. - Ne mnozí toto pochopili (pochopí), proto hledají vně sebe místo v sobě.


Ano. Část voličů mluvilo o tom, že chce změnu- slušnost, morálku ....

Po ovoci poznáte je je heslo, které i v těchto volbách zaznělo. Je to tak, že po ovoci poznáš, kdo činí ústy a kdo činí srdcem; kdo činí prostředkami míru, soucítění a sounáležitosti...


Někteří určitě toužili po ´dobrém´... (idealisti)

Je to tak, že být idealista nebo naplňovat ideály, jsou dvě odlišné věci. Idealista je teoretik, který nemusí vůbec naplňovat to, co hlásá... Ten, kdo ideál žije, je naplněn láskou, tolerancí, soucítěním se vším živým. To je člověk, který žije ideu ideálu lásky. Vše ostatní o lásce není.

Děkuji ti

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.