40. Osvícení

26.05.2018

Co se rozumí pod pojmem ´osvícení´, jaký konkrétní význam má? Přemýšleli jste někdy o tom? Mně třeba včera napadlo, že být osvíceným může znamenat podržet si vědomí ´já´ (kontinuity já) do všech dalších podob vtělení.
Chtěla jsem se na to zeptat, ale jak už se mi často stává, stočila se rozprava trochu jinak... :-)

Včera mě napadlo, že být osvíceným může znamenat podržet si vědomí ´já´(kontinuity já) do všech dalších podob vtělení. Je to tak?

Je to tak, že se dá říci o , že je svým způsobem ty. Je to tak, že ty i je jedna podstata. Z tohoto titulu neznamená osvícení význam, jež popisuješ. Ale v jednom se nemýlíš. Coby ty-já si ponecháváš vědomí o svých podobách a inkarnacích, i o svých poznání v různých stupních, přestože chápeš, že žádné oddělené od jiných neexistuje. Všechno to jsou projevy jediného , rozděleného na miliontiny malých , jež prožívají své vlastní individuality.

Je to tak, že cílem osvícení je pochopit souvztažnost tohoto jediného velkého celku, chceš-li JÁ, při současném udržení si své vlastní identity, kterou bych pro lepší pochopení nazval spíš ´podJÁ´.

K čemu to je? Proč si máme ponechávat pod-JÁ, když budeme chápat, že jsme vlastně jenom jedno JÁ?

Je to tak, že stejně jako srdce zná svůj rytmus, zná svůj rytmus Bůh. Zná, co je zapotřebí, aby všechny jeho součásti zrození klapaly jako jeden jediný organizmus.

Je to tak, že je primitivní mít všechno předem naprogramované, dané - tak jak je to např. u kolektivních duší. V pojmech a Světě, který znáš je touto kolektivní duší řízen např. svět zvířat, nerostů a rostlin. Ty se ale pak tížeji vyvíjí. Mají vše jaksi dané. Pokud by byla dána každému zvířeti možnost individuálního rozvoje formou svobodné volby bez hranic, pak by se jednalo o vývoj na jiném stupni. Tento vývoj byl na Zemi dán zatím jen člověku.

Ano to chápu. Nechápu jen, k čemu je to Bohu dobré.

Je to tak, že je to především dobré lidskému duchu. Všechno se vyvíjí, proč ne lidský duch. Smysl všeho je tak obsáhlý, až je to ne-smysl. To se zatím ani nesnaž pochopit. Není ti jako člověku dán ´rozum´ toto pojmout. Rozum ani není stavěn na takové chápání. Má vám pomoci ovládat lidská těla, ovládat pohyb ve hmotě. Ne pochopit věci rázu duchovního. Ty chápete zcela jiným ´rozumem´, než je váš mozek. I toto chápání je však omezeno vaším vývojovým stupněm a ten je - neuraz se - velmi, velmi nízký.

Proč bych se urážela? Já lidstvo za pupek vesmíru nepovažuju.

Je to tak, že se opět musím usmívat, jak je i tato tvá skromnost pohledu vzdálené té skutečné realitě.

Myslíš jako, že jsme ještě míň, než si umím představit?

Ano, je to tak, že ano. I když si nejsem jistý výrazem ´ještě míň´. Člověk není MÁLO. Je hodně. Jen je hodně zrnek v moři písku a vaše Země je jen jedním tím zrnkem. Umíš si tedy představit, v jak rozdílných dimenzích pracujeme ty a já.

Hmmm, asi tak trochu tuším. Jen pak netuším, jak se dá toto vše ´řídit´. Pro všechny je jeden Bůh, jeden Duch sv. a jeden Kristus. Nebo jste si to ´rozdělili´?

Ha, ha. Tak tos mě zase jednou pobavila. Myslíš, že jsem něco jako generální ředitel, co má svý náměstky a podřiditele, různé filiálky a tak podobně?

No, možná to až tak vzdálená představa pro lidské chápání není.

Ale možná bys měla zůstat u Země a vašeho nejbližšího Vesmíru. I to je těžké plně pochopit, natož celky větší. - Jako Bůh se rozpínám pomocí Ducha svatého-svého ducha, bez kterého by nebylo života. Tak funguje vše ve vesmíru.

Ježíš Kristus, resp. Kristův princip, není jen pro Zemi - v tom se Steiner mýlí, resp. se mýlíš v tomto pochopení. Nicméně pro Zemi je Kristus nejvyšším cílem, nejvyšším možným principem současného vědomí, pochopení, dosažení. Je to tak, že je skutečně bránou k osvícení - v tomto případě myšleno cestou ke mně, cestou k dalšímu stupni dosažení božských rozměrů.

Mnoho civilizací prošlo tímto principem. Teď je řada na lidstvu.

2012, Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.