4. Karma

07.05.2018

Předáno intuitivním písmem: Dnes bych rád pohovořil o karmě. Je to tak, že si lidé vesměs neumí představit, jak tato funguje. Neumí s ní zacházet a proto jí spíš ´schází´.

Karma je něco, co si každý s sebou nese jako otisk svých činů minulých, ale i budoucích. Nediv se, čas neexistuje a tak budoucnost i minulost jsou v jedné horizontální rovině a dějí se současně. (To ti může potvrdit každý, kdo dokáže tyto reality vnímat. Jak myslíš, že pracují lidé jasnovidní, předpovídači, kartářky?) A tak vše, čemu dáváte v tuto chvíli předpoklad, je vaše karma budoucí. To, co jste vykonali, je karma minulá. Všechna tato karma - energetické vyrovnávání se - pak má vliv na vaše ´tady a teď.

Tohle je pro vás lidi velice důležité si uvědomit. Můžete se tak naučit budovat skvělou ´budoucnost´ svými postoji, myšlenkami, činy. To je to, proč je vaše jednání a myšlení TAK důležité pro dění i ve Vesmíru.

Jako nepatrná součást Božího plánu, dokážete tvořit obdobně jako on. Jistěže na jiné úrovni a v jiném rozsahu, ale je to pořád tvoření. A to ovlivňuje vše ostatní ve Světě i Vesmíru.

Vím, říkáš si, že o tomhle už psalo spoustu mistrů a autorů a že ti neříkám nic nového - ale nikdy toho není dost. Stále víc je třeba na lidi apelovat, aby konečně pochopili, že to, co si myslí, říkají a prožívají, má neskonalý vliv na všechno, co se pak děje následně (následně je myšleno z hlediska vašeho chápání času).

Já píšu těm lidem, pro které jsi jako zdroj informací určena ty a Josef. Těm, kterým se má dostat informace prostřednictvím tebe, se informace dostane. A tak je to vždy. Není nutné, aby byly knihy bestsellery. Jen je dobré, když se každému dostane to, co potřebuje. Nezapomeň, že i slova a způsob, jak se slova napíšou, je druh energie. A o to tady jde, nejen o rozumové chápání.

Ale zpět ke karmě. Tak, jak vznikne myšlenka, tak se i určitý výboj - a to nejen prostřednictvím mozku - dostane do prostoru. Tam na sebe nabaluje další podobné výboje, až je z toho obrovský energetický potenciál. Ten pak působí na vše, co mu ´stojí v cestě´, ať již to jsou lidské Duše, jemnohmotné bytosti nebo Zemský masiv se svým jádrem. Kéž by lidé prozřeli tak, aby viděli svá jemná těla a své energie, co vysílají. Pak by lépe hodnotili, co dělají, říkají, myslí. Pak by více usilovali o pozvednutí sebe sama, protože by VIDĚLI ten dopad, tu pustošící nebo zvelebující sílu, kterou jsou schopni vysílat.

Karma není nic, čím by se mělo strašit. Je to jen slovo pro otisk boží spravedlnosti - a ta zase není nic jiného, než ´normální´ energetická záležitost. Žádná energie ve Vesmíru nezaniká. Každá se jen vrátí, přemění, zakumuluje, rozdělí - to už je jedno co - hlavní je, že nezanikne. Vy jen můžete určit pomocí svých možností převádění energií, její charakter. To, zda bude využita k dalšímu prospěchu nebo rozkladu. Na tom pak také závisí vaše další fungování a působení ve Vesmíru.

Vidíš, jaká velká zodpovědnost na každém lidském tvoru je. Ne jen sám za sebe je zodpovědný Člověk. Ale za vše, za každé další Vesmírné i Zemské hnutí. TO bych rád, aby si každý člověk uvědomil a přestal se tak vidět odtržitý od Celku. Není to o tom ´hrát si na vlastním písečku´. To je první, co bych dnes rád, abys na své stránky napsala.

Děkuji, napíšu to moc ráda.
Já děkuji tobě.

Převzato Liv automatickým, resp. intuitivním písmem od zdroje, jež se představuje ´Duch sv.´