4. Karma, díl 2. – Kde je uloženo poučení z karmy?

07.05.2018

Nerozumím něčemu v ´karmickém zákonu´. Beru jej - zjednodušeně řečeno - ve smyslu přísloví ´Co zaseješ, to sklidíš´ nebo ´Boží mlýny....´ Nechápu však, jak dochází k poučení se z inkarnace. Když se ´zaseté´ vrací v tomtéž životě, má člověk možnost si uvědomit, kde nejednal v souladu s vesmírným zákonem. Když se mu ale následky dostaví až v jiné inkarnaci, navíc s tím, že si nepamatuje co v té předešlé ´prováděl´ - kde je to poučení, resp. pochopení souvislostí?

Je to tak, že pochopení přichází na podvědomé úrovni. Je tam jakási ´matrika´, která zaznamenává životy tak, jak jdou za sebou. Není to zcela tak, že si z předešlých životů nic nepamatujete. Vzpomeň jen na nevysvětlitelné fobie, které lidi prožívají bez konkrétních důvodů a takových příkladů by bylo víc - třeba dejavue a další.

Je to tak, že si duše nese ve svém otisku takříkajíc celý svůj nabytý potenciál všech událostí. Tato matrice je s každým lidským tvorem spjata.

Myslíš Akášický záznam?

Je to tak, že ne zcela. Akáša je mimo duši, ´matrice´ je součástí duše. Je to jako samostatný počítač, jenž je zapojen v síti a Akáša je počítač (záznam) centrální. Toto vysvětlení značně pokulhává, ale pro tuto chvíli k lepšímu pochopení postačuje.

Takže v tomto duchu má Duše něco jako Harddisk, na který se ukládají její životy.

Ano, dalo by se to tak přeneseně pro lepší představu říct. Je to ale tak, že nelze porovnávat princip duševní matrice s žádným počítačem. Principem a fluide je zcela jiného charakteru. Tedy žádný Metrik, ale představivost je pomocí tohoto příkladu pro vás pochopitelnější.

Dobře. Tomu bych rozuměla. Kde je ale to chápání souvislostí napříč inkarnacemi v té konkrétní inkarnaci?

Je to tak, že se Duše snaží prorazit skrze ego, která vám pomáhá v rámci světských zemských podmínek. Je to tak, že vaše podvědomí je mocný nástroj. Nabádá vás a napomáhá vám a vy se učíte mu naslouchat. Je-li vaše mysl a srdce otevřené, přichází vám skrze podvědomí mnoho užitečných informací.

V podvědomí máme ale i ´neužitečné´, ne? Zastrkáváme si tam sami kde co...

Je to tak, že se na podvědomí díváš z hlediska psychiatrického pojmenovávání. Já mluvím o podvědomí ve smyslu duchovním, tj. jako o ´nevědomé´ matrici každé duše. Nemáš pro tuto matrici výraz, proto si použila tomu nejbližší pojem, jenž znáš - tj. podvědomí. Pro naše vysvětlení se oprosti od psychiatrického pojmu a vnímej tato slova jako něco, co vůbec neznáš, resp. neznáš jeho funkci.

V tomto podvědomí je tudíž otisknuto vše z minulosti, resp. z jiných inkarnací, ať již tělesných nebo duchovních - prostě všechno, co si kdy duše od své ho vzniku prožila, pochopila, naučila se.

Toto poučení dává pak Duši impulzy k dalšímu jednání a prožívání. Jinými slovy. Vaše ego si inkarnace nepamatuje, duše ano. Duše vůli ducha koriguje ego. Získává sílu tím, že se učí víc a víc prostupovat egem.

Je to tak, že se na to díváš nesprávně. Bereš jako hybnou sílu vaše pozemské já a ptáš se, jak má toto pozemské já hledat poučení. Ale hybná síla není pozemské já. Je to duch skrze duši, co je vaší hybnou silou. Poučení karmické nehledá a nezískává vaše pozemské já, chápeš? Přestaň ho považovat za důležité, pak teprve smysl toho, co ti říkám pochopíš. Vše se děje pro Duši, ne pro ego. Duše si pamatuje.

Silná duše pak ovládá ego ve všech jeho projevech. Duse se učí kormidlovat vaše ego, aby bylo v souladu s jejím chtěním. Můžeš si to představit jako auto nebo robot, chápeš, vaše ego je něco, co se musí řídit. Neexistuje samo o sobě, nemá svou vlastní existenci. Oživuje jej Duše.

Auto taky nedokáže jet samo o sobě. Musí jej řídit řidič. Je-li řidič nezkušený, bude auto obouchané. Každou chvíli do něčeho narazí. Řidič se musí učit, co náraz vyvolá. Skrz praxi zjišťuje, který manévr co přinese - chápeš? Duše skrze tělo také zjišťuje, který manévr (jednání) co přinese. Čím je silnější stroj (ego), tím silnějšího ducha musí Duše mít.

Převzato Liv automatickým, resp. intuitivním písmem od zdroje, jež se představuje ´Duch sv.´