38. Energetické působení (obecně i Josefovo)

24.05.2018

Když jsem se poznala s Pepou a ´jeho´ způsobem energetického působení, byla jsem plná otázek. Přestože se jedná o hodně staré psaní myslím, že jsou v něm zajímavá vysvětlení a myšlenky, které mohou zaujmout i vás.

Chtěla bych se zeptat na ´reakci´ senzitivního syna T.. na Pepovu přítomnost. Bolívá ho po setkání s ním hlava. Čím je to způsobeno?

Je to tak, že v tom ´má prsty´ Josefova energie. Nejde o to, zda je v tom nějaká negace nebo ne. V tomto směru teď nehovořím. Proud energie jako tok, nemá bez příslušné informace žádnou řekněme polaritu. Energie jako taková nemá plus a nemá minus. Je to energie.

To asi pochopíš dobře na příkladu baseballu. Pinkneš do míče a on letí. Není na tom nic pozitivního a nic negativního. Jiná věc je, co se stane, když míč zasáhne cíl.

- může jím proletět, jako sítí s velkými oky
- může cíl rozbít - sklo
- může zarazit něco do něčeho
- může se dostat dovnitř, ale ven druhou stranou ne.

A to poslední je právě příklad T.. Dostane velký přísun energie, ale jeho systém ji neumí pustit, resp. přebytečnou odevzdat dál. Tlak, jenž tím vznikne mu může způsobovat bolesti hlavy, i když zde bych to nepřikládal jen energiím.

Jiná věc je informace. Tady se dostáváme k jinému bodu. Pokud bude v energii obsažena informace, dostane i energie určitý náboj. Ve svém důsledku pak ale působí informace, ne energie jako taková.

Teď asi trochu nerozumím. Ne tomu co říkáš, ale důsledku. To by pak totiž znamenalo, že se pouhou energií (bez informace) nedá léčit.

Ale jistěže! Tak to přesně je. Ty, když přiložíš ruce, tak nepřenášíš informaci? S jakým úmyslem je pak přikládáš? Zamysli se nad tím.

Aha - nemusím to vyjádřit slovy, ani konkrétní myšlenkou. Stačí pocit účelu...

ANO! To je správné. Stačí pocit účelu. Tos teď vystihla velice přesně. Tak to opravdu je. A nejen v léčení.

Vem si Josefa. Pokud bude legrační, zábavný, prostě takový, aby se ti to líbilo - budeš jeho silnou energii vnímat dobře. Někomu se ale jeho humor bude zdát trapný, nevhodný, bude ho nudit. V tu chvíli tatáž energie, která tobě vyhovovala, bude jinému velice nepříjemná. Rozumíš? Energie je stejná, informace v ní je stejná, ale reakce příjemce může být zcela jiná.

Děkuju. Tohle chápu dobře.

U Reiki se učí léčit energeticky pomocí přiložení rukou. Energie proudí přes ´léčitele´, který je kanálem, prostředníkem; nedává do působení další informace (kromě symbolů při vyšších stupních).
Metodologie prof. Ignatěnka zase učí opaku - rychlému programování. Tam se hodně zjednodušeně řečeno energie užívá ´jen´ na přenos léčebného (nebo jiného) programu. Otázka:
Který způsob je obecně vhodnější používat?

Je to tak, že nelze obecně říci, že by Reiki byla energií bez informace. Je to tak, že tato energie je víceméně informace sama. Proto není důležité ji dále programovat.

Stejné je to s Pepovo léčením. Užívá energii stvořitele, takže její informace obsahuje už sama kódy, které pomáhají, kde je třeba. Je to tak, že Josef má opravdu výjimečné poslání a jeho ´napojení´ jak to nazýváš, je výrazně silný moment pro tělo i duši každé lidské osobnosti. Je to tak, že v tuto chvíli ve svém okolí nemáš skutečně nikoho, kdo by ti v tomto směru mohl dát víc. Kromě mě - samozřejmě

Ale dost legrace. Myslím to vážně. Je to energie vesmíru, vše prostupující proud, jehož zprostředkování není dáno každému. Člověk sám o sobě nemůže tuto energii žádným pozemským způsobem získat. Jedná se o silný potenciál, který je do pozemských podmínek předán složitým působením. To je energie, jíž zasvěcenec nemůže sám předat dál.

Jedná se ale o velmi závažné téma, které nelze jednoduše zodpovědět a já nechci aby došlo v tomto směru ke zkreslení. Stačí v tuto chvíli vědět, že silnější a čistší energii nelze v tuto chvíli na Zemi použít.

Lze ji převodem přes ´převaděče´ nějak zkreslit, deformovat?

Co by to bylo za sílu Boha, kdyby ji bylo možno lidským člověkem zdeformovat? To je přece hloupost.Dobře. Promiň... Nechápala jsem jenom, proč na ni může každý reagovat jinak. Proč je u toho někdo pokorný, spokojený a jiný vystrašený nebo nedůvěřivý.

Je to tak, že každý reaguje podle svých vloh, podle svých skrytých předpokladů, zrcadlujících se v jeho podvědomí. Každý si tam něco nese a i když o tom nemusí vědět, ´energie stvořitele´ to najde. Už jsem ti řekl, že je pro mnohé těžké to přijmout.

Další ji sice přijmou, ale už ne obrazy, které jim odhalí o stavu jejich nevědomí. Je to o obrazech, které nemusí každý přijmout. Buď že jim nerozumí anebo, že je nechce ke své osobě připustit. Nechce je uznat za SVÉ.

Lze tento dopad nějak zmírnit?

Je to tak, že lze. Je to tak, že někomu skutečně stačí jen pár minut, aby se energie nedostala do hlubších vrstev podvědomí.

Důležité také je, jak chce dotyčný sám nechat stvořitelovu sílu na sebe působit. Pozná se tak jeho víra, aniž si to uvědomí.. Otevřený člověk, bez skrytých zákoutí nemá důvod se polekat. Je to propojení se mnou a vesmírnou energií

Pravda, většinou se lidé smějí a strach nemají.

Je to tak, že ten, kdo neovlivňuje, nemusí mít pocit, že je ovlivňován. Kdo neubližuje, nemá strach, že je mu ublíženo atd.

Takže tak trochu jako zrcadlo.

Ano.

Jak je to s finanční odměnou? Pokud se člověk věnuje plně léčitelství, z něčeho žít musí, ale přece - platit za spojení s Tebou?

Je to tak, že nic ve Světě, ale i v jiných vesmírných světech, není ´zadarmo´. Všude něčím ´platíš´. Láskou, energií, potravou, penězi. Na tom nesejde. Je to stále výměna. Že jste lidé použili výraz ´platit´, je hloupé. Zní to nedobře. Přitom vyměňovat si takto energie je velká radost. Slovo ´platit´ tuto radost potlačilo a to je nedobré a hloupé. Místo radosti zlost, neochota, lakomství. Dávat s radostí - to je Boží přikázání. Nejen přikázání, ale skutečná radost. Jednou to pochopíte i vy.
Zkus vymyslet jiné slovo než ´platit´. Není vůbec přesné.

Převzato Liv automatickým, resp. intuitivním písmem od zdroje, jež se představuje ´Duch sv.´