36. Meditace

24.05.2018

Často se ptáte, jak meditovat. Mnozí dokáží ´meditovat´ jen pod slovním vedením mistra, učitele nebo terapeuta... Jiní se snaží upřít pozornost na jedinou věc-myšlenku, ev. se snaží zastavit myšlenky zcela. Existují meditace dynamické (v pohybu) i nehybné v různých ´předepsaných´ polohách, s různým dýcháním, s různou koncentrací i meditace rozjímající... Každému může vyhovovat něco jiného. Zajímalo mě, zda v tomto směru existuje nějaké ´obecné doporučení´.

Jak máme meditovat? Je meditace nutná pro rozvoj duchovního růstu člověka?

Je to tak, že je meditace a meditace. Můžeš sedět, ležet, chodit s vypnutou myslí nebo se zaměřením se na jeden bod. Můžeš ale meditovat i formou soustředění se na činnost, kterou právě vykonáváš. Toto plné soustředění v koncentrované pozornosti považuji za účelnější a prospěšnější než-li zastavování myšlenek, které se vám vesměs stejně nedaří. To přináší jen větší tlak na mysl a odklon od účelu meditace, čímž je ztišení myslí a obrácení pozornosti do středu.

Je to tak, že je prospěšné především pro ´začínající´ plně prožívat tady a teď a to tak, že se stane jejich naprostou přirozeností tento stav zažívat nepřetržitě. Neztrácet pozornost je nejlepším vodítkem. Tak pak přijde i vnímání resp. mnohonásobně lepší vnímání i jemnějších skutečností, než je pozornost na vlastní konání. Udržte mysl v bedlivé pozornosti. Nedovolte jí při rutinních pracích klouzat kdo ví kde. Tak docílíte jednobodovosti líp, jak strohým sezením v asaně či jiných meditační technikách. Nejste mniši, cvičení na klid - meditujte proto vždy, při každé denní činnosti = v pohybu.

Taková koncentrace mysli je duchu velmi přínosná. Oprostí od balastu rozvětvených myšlenek a uvažování, které neslouží duchovním ani jiným cílům. Takové zastírací myšlenky jsou pouze nástroje ega, které se snaží čistotu ducha překrýt. Nedejte se jimi mást. V koncentraci pak postupně naleznete všechny odpovědi; pak vystoupí skutečné podněty, pro váš život důležité.

Není co bych ti v tuto chvíli řekl víc. Začněte s koncentrací na každodenní činnost jak jsem uvedl, pak pochopíte.

Za jak dlouho se dají očekávat - promiň mi ten výraz - ´výsledky´?

Je to tak, že výsledek je opravdu komický pojem pro rozvoj. Každou koncentrovanou vteřinou děláte pro svůj rozvoj dobře. Každý je v jiném stupni sebeuvědomění, každému bude trvat déle či méně dle tohoto stupně. Každému je ale tato má rada prospěšná a čím víc, čím častěji ji bude používat, tím prospěšněji pro sebe učiní.

Jiné typy meditací tak vhodné nejsou?

Je to tak, že nemluvím o nevhodnosti jiných technik. Mluvím o efektivnosti. Ta je u bdělé pozornosti každodenního spravování se nejvyšší.

Rozumím.
Je podle tebe dobré rozvíjet některými technikami čakry?

Techniky jsou techniky. Můžeš je dělat a nemusíš. Každá čakra je spojena s událostmi, jež život naplňují. Pokud žiješ události v souladu s Vesmírným chvěním, techniky nepotřebuješ. Buduješ správné chvění svých čaker životem samým.

Jsou-li tvé čakry zablokované, je to zase jen a jen o tobě. Nedej se mýlit, že to někdo za tebe odčiní. Žádné odblokování neexistuje, pokud na sobě nezapracuje člověk sám. Je to jeho karma, co blok způsobila. ´Házet´ vinu na druhé nebo nechat odpracovávat, vyčišťovat jinými, je jenom klam a mam. Ti,co něco takového lidem slibují, nepochopili správně vesmírný řád. Přidělávají tím potíže nejen ´zablokovaným´, ale i sobě.

Je to tak, že blokování dávám jak vidíš do uvozovek. ´Blok´ neznamená nic materiálního, nic cizího,nic nezaviněného. Je to pouze odezva na vaši reakci, na vaše spravování svého života, něco, co jste nezvládli kočírovat a tak musí nejprve dojít ke změně uvnitř vašeho smýšlení, uvažování, cítění... Pak dojde i k té pravé, ´správné´ změně ve vibracích čaker.

Chceš ještě něco dodat?

Podstatné řečeno bylo - vědomá pozornost na mne a vědomá koncentrace na to, co děláte.

Ještě mě napadá - někdy něco dělám a nemám vůbec žádné myšlení. Jsem ´vypnutá´, takže nemám ani tu vědomou koncentraci. Je to jen ´tělo dělá´...

Je to tak, že vypnutí mysli je dobré podporovat, pokud se ti tak děje bez vlastního úsilí. Pokud toto přijde samo, snadno. Pokud ale nepřichází a ty se do něj musíš násilně vpravovat, snažit se o to, pak je lepší tak nečinit a dělat ´techniku´ vědomé koncentrace.


Takže ´samovypnutí´ je v pořádku. Měnit to na vědomou koncentraci netřeba?

Ano, je to tak. Samovypnutí je vstupem do vnoru, ve kterém můžeš ´slyšet´ hlas své duše. Je to předstupeň další vývojové fáze při vědomé komunikaci duchovního světa.

Převzato Liv automatickým, resp. intuitivním písmem od zdroje, jenž se představuje ´Duch sv.´