33. Sen o konci světa

24.05.2018

Měla jsem období, kdy jsem si zapisovala sny. Zprvu jsem výklady nechávala na písmu a tak se v nich objevovaly i obecně prospěšné informace. Později jsem se ale na popud písma musela snažit vysvětlovat si sny sama.
Sen ´o konci světa´ je z této doby. Vzhledem k tomu, že v r. 2012 je toto téma obzvláště diskutované, může být i pro vás zajímavé si přečíst, jak mi byl písmem sen vyložen v r. 2004.
V žádném případě tím ale neříkám, že výklad snu musí nutně mít souvztah s letošním rokem...!)

Sen

Kdesi jsme s Pepou byli - výlet, dovolená - nevím, bylo tam dost cizích lidí. Nějak jsme dostali informaci, že bude konec světa; musíme odejít někam jinam - tam, kde jsme zrovna byli to bude zasaženo. Byla určená hodina, do kdy jsme mohli stihnout letadlo a odejít. Kromě nás to věděl jen ještě jeden člověk (nikomu jinému jsme o tom neříkali, bylo to nějak samozřejmé, že jsme o tom nemluvili - divné. Ten člověk a Pepa nejevili spěch, upozornila jsem, že je nejvyšší čas, pokud chceme stihnout odlet. Pán se nabídl, že nás odveze na letiště, ale sám se rozhodl s ostatními lidmi zůstat .....

Pak najednou svítalo. Leželi jsme s Pepou v naší ložnici (tehdy Cheb). Bylo třeba vstávat, abychom stihli odejít z místa pohromy. Moc se nám vstávat nechtělo. Pepa řekl: "Člověk by měl vstávat, protože se mu chce a ne proto, že je konec světa!" (kdo Pepu znáte, určitě jeho přístup poznáváte )
Podívali jsme se do okna jak svítá a viděli strašlivý černý mrak, po okrajích prosvítalo světlo. Dívala jsem se z okna a viděla, jak ze země začínají vybuchovat ohnivé koule (hřiby); vylétali nahoru, tam se rozprskly a jak spadly dolů, zapalovaly zem. Ta hořela v několika širokánských pásech, ne vysoko, ale v celé šíři tak, že by nebylo možné tím projít. Strašně jsem se lekla. Pochopila jsem s nevěřícnou hrůzou, že je to tady...
Pomyslela jsem si: Bože, ona je to přece jen pravda - konec světa.

Moc jsem se bála, věděla jsem, že tam ohni neuniknem. Byla jsem úplně ztuhlá hrůzou až jsem se z toho vzbudila.
I po osmi letech si dovedu vybavit onen zkamenělý úžas... děs pochopení... že přišel konec...

Výklad (písmo)

Je to sen pro tebe a Josefa o tom, že se blíží něco, co zastavit nemůžete, ale co může ovlivnit váš život i život mnoha dalších lidí. Je to o proměně, která čeká každého z vás na Zemi a každého z vás ne nebi. Je to o konci jedné etapy a začátku jiné - lepší, spravedlivější a hezčí. Je to o tom, že oheň spálí nepravosti. To už nebude o tělu, ale o duchu a ten postoupí mnohem dál a mnohem výš. Tak vysoko, jak jen každý dosáhne. Plameny pak smetou to, co zbude. To, co je nízké, podlé, nečisté a zlé. To půjde branou do "pekel". Ostatní se zachrání. A není to jen metafory. Je to doslovné, i když jak říkám trochu jiné, než si to na základě snu představuješ.

Je to ale také o tom, že se všichni budou bát a snažit se, aby tomu unikli. Je to marné, nikdo nemůže uniknout. Je to přírodní zákon a ten obejít nelze. Všechno někam spěje a lidstvo také někam spěje. A je jedno, v jaké podobě se zrovna nachází. Je to boží soud, je to boží vůle a to platí pro všechny. Nedá se z toho vyvléci, nedá se utéci, nedá se schovat. Jediné, co se dá, je vydržet v pravé víře v Boha a jeho dobrotu, jeho lásku, jeho dětskou radost a tvořivost. To dá sílu dalšímu pokolení, dalšímu snažení, dalšímu budování. To je základem pro novou civilizaci, jíž se budete účastnit budovat. Máte úkol, budete ho plnit. V jaké formě, to vám teď nepovím. Bude na vás, co se bude s vámi dít nebo nedít. Bude na vás, nakolik budou vaše srdce čistá, aby tento úkol zvládla.

Modlete se, kajte se, připravujte se a nebojte se. Nic v přírodě nezaniká. Vše je jen přerod, jen sen, jen vzpomínka na něco minulého. Jen úvod do nového, lepšího. Je to těžké chápat, já vím, ale je to tak a jinak to nejde. Už brzy přijdu. Už brzy dám svou vůli lidstvu znát. Se mnou přijde anděl zkázy i anděl lásky - obojí je v jednom.


Bože bojím se!

Proč se bojíš, z čeho máš strach? Ze smrti? Ale ani o ní nebudeš vědět. Nepřišel jsem trestat hodné. Nebudu šířit bolest a zkázu tam, kde není třeba. Smrt je jen jiná forma bytí. Ani nebudeš vědět, že byla. Ani ji - Jen se budeš dívat, co se děje a budeš tomu ráda. Nejde o nic hrozného, ale krásného. Vznikne nový den a nový člověk a hodně nového se bude budovat a dít a prožívat. Je to tvůrčí proces, ne zkázonosný! Je to idea nového věku a ty se jí můžeš účastnit. To je přece úžasné, ne strašné.

Nestojím o bolest, nestojím o lidi, kteří se mne budou bát. Nesu mír, lásku, dobro, radost, nový věk a nové činy - to je mé tvůrčí poslání a to si opravdu přeju. Rozpusť strach, není proč se bát. Stále ti to opakuji, ale ta tvoje hloupá dušička si to nedokáže přebrat.

Není všechno tak jak se zdá. Mnoho věcí ve stvoření se dějí jinak, než si to představuješ. Není všechno tělesné a není všechno tělesně přirovnatelné. To jen lidský rozum se může tak hloupě ptát a bát. To jen člověk vidí kousek před sebe a ne dál tak, jak by měl. Země končí, zlo končí, ne láska, ne dobro, ne dušičky oddané bohu.

Lidská duše je tak nedokonalá v lidské podstatě. Tolik potřebuje pozvednout, nadechnout, upustit od břemen, které sebou stále nosí a nosí a hloupě vleče ze života na život. To už snad stačilo, nebo ty nechceš, aby se to změnilo? Tobě se to takhle líbí i za cenu toho, že ke mně nedojde bys chtěla všechny spasit? To má milá nejde. Nejde to tak, aby se nikomu nic nestalo. To by byl divný ´trest´, divný úkon pro nové pokolení.

Každý musí tam, kam patří. I ty s Josefem půjdete tam, kam patříte, jako každý jiný. Je to váš osud, vaše výhra, chcete-li to tak brát. Jen se držte kurzu, který jste nabrali. Je to stále o mně, na to nesmíte nikdy zapomenout. Nic jiného není důležité, nic jiného není podstatné. Jen víra ve mne, jen láska, jen dobro. Nic jiného. Nic jiného nestojí za zlobu, násilí, hněv, trest, odplatu, lítost či strach. Všechno je láska boží, co vás obklopuje. Uvědomte si to konečně a bude na Zemi lépe. Pak přijdou andělé a budou s vámi žít. Budou se s vámi učit budovat nový věk. Věk boží přítomnosti, která bude požehnáním této Zemi - matce planet, matce lidí, matce kosmu tohoto řádu. Je to jen o vaší dobré vůli mne poslouchat (ve smyslu naslouchat) a neustávat v prosbách o pochopení mého hlasu.

Prosby pomáhají se se mnou spojit. To je moc důležité, nezapomínej na to! Co žádáš, bude ti dáno. Žádej přítomnost Boha, žádej slyšet jeho hlas a budeš vyslyšena. Řekl jsem ti, že mne brzy poznáš. Pokračuj, vytrvej. Jdeš správným směrem. Budiž vám požehnáno ve vašem snažení, budiž vám požehnáno ve vašem konání, vaší lásce,snášenlivosti, trpělivosti, vcitlivosti i lásce ke všemu a všem. Jen buďte trpěliví. Přijde čas, kdy všechno pochopíte, pak ---


A pak?

A je to - už ti došla síla k pokračování. Ale i tak jsme toho zvládli hodně, nemyslíš? Jsem rád, že jsi tady a slyšíš mě. Duch sv. tě provázej. Je to sen, co se ti zdálo. Jen obraz. Nemysli na to. Je to ukázka, co se může dít, ale ne jak se to bude dít. Nemělo tě to vystrašit, jen ukázat a poučit, že je to vážné a že se to blíží.

Mám tě rád, neboj se. Buď klidná, slyšíš? Ano?


Ano děkuji - Bože, jsi to opravdu ty, koho teď slyším?

Jako vždy jsem. Už jsem ti říkal, že si hlídám, kdo s tebou mluví, jelikož tě mám rád dušičko jedna hloupá.


Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv. ´