32. Bože, jak bys čtyřletému dítěti vysvětlil Boha?

24.05.2018

K této otázce mě inspiroval příspěvek Radmily: "Jak zodpovědět čtyřletému klukovi otázky Co je to Bůh? a Proč se nechal Ježíš ukřižovat když ví, že má nesmrtelnou dušičku?" - na tomto odkazu nelezete další komentáře k dotazu i k níže uvedenému písmu)

Bože, jak bys čtyřletému Janíčkovi vysvětlil Boha?

Je to tak, že bych mu nic vysvětlovat nemusel. Je to tak, že bych mu řekl: "Podívej se do bříška. Co tam cítíš? Cítíš tam Boha."

Malé dítě nemůže rozumově obsáhnout odpověď; tak jako ji rozumově neobsáhne ani dospělý člověk. Pochopit Boha je možné citem. Dítě cítí matku, cítí i Boha - jen neví, že je to Bůh.

Chápu, že se dá Bůh těžko ´rozumově´ vysvětlit. Ale zvídaví miničlovíček bude chtít slyšet něco ´uchopitelného´, hmatatelného... něco, co si může představit.

Dítě je jiné než člověk dospělý. Pokud je v sobě stále dítětem tj. nejblíže své Duši, pak bude rozumět co je Bůh lépe, než ty či jakýkoliv jiný dospělý člověk. Dítě má pocity nezkalené rozumem. Teprve Rozum od Boha odvádí.

Tomu v obecné rovině rozumím, ale to se má tázajícímu dítěti neodpovědět?

Je to tak, že není jednoduché odpovědět tak, aby nedošlo ke zkreslení pojmu.

No, trošku se vytáčíš... že taky nevíš, co říct?!

Nevím, co bys chtěla slyšet. Je to těžké k popsání i dospělému, natož dítěti.Je proto lépe nechat na vývoji každého jedince, jak dospěje k výkladu.

To ale bude o Bohu slyšet stejně od jiných, bude o něm číst... = nedospěje pouze svým vývojem, ale i informacemi zvenčí.

Je to tak, že Bůh nebude vysvětlen nikdy způsobem, který by byl ´správný´ a dostačující. Vždy bude okleštěn výrazy a chápáním danými té které civilizaci k pochopení. Nemůžeš proto nikdy Boha popsat. To nejbližší co lze, je boha procítit.

Tak to je pro mne možná víc k přemítání, než pro Janíčka... J jistě, napadne mě láska... ale cítím, že je za tvým ´procítit´ ještě něco víc.

Je to tak, že máš pravdu. Láska je to, co je hybnou silou tvůrce, vykonavatele i konajících (hybnou silou všeho stvořeného).

Je to tak, že ´to´ v sobě může pocítit každý tvor - je to živé, pulsující, je to pohyb v pohybu.

Maminka Boha Janíčkovi přiblížila jako květy, lidi, slunce, dech, krásný den...

Je to tak, že to lze popsat mnohým způsobem, ale jak už jsem řekl - je to jen popis neuchopitelného.

S trochou nadsázky a humoru můžu říct, že tvá odpověď je coby praktický návod jak tě čtyřletému dítěti vysvětlit taky poněkud neuchopitelná...

Je to tak, že se můžeš smát jak chceš , ale nakonec bude stejně jen a jen na tobě i druhých dospělých, jak mě svým dětem přiblížíte.

Hmmm, tak děkuju za pomoc

Není zač