30. Přelidněná Země?

24.05.2018

V r. 1750 žilo na Zemi 775 mil. lidí, v roce 2011 už to je 7 miliard ...! (zdroj Internet)
Je takové přelidnění únosné?

Je to tak, že není pravda to, co si myslíš. Planeta může uživit i daleko víc lidí, než se v současnosti na Zemi nachází. Je to tak, že problém není v množství lidí, ale v tom, jaké prostředky ke své činnosti používáte. Vaše ´vyspělé´ technologie jsou neskutečně hloupé, zastaralé, ekologicky neúnosné. Již dávno mohlo být hospodářství na zcela jiné vyspělé úrovni, než na jaké se nachází dnes. To dělá, že je země zalidněním přeplněná, že nestíhá obnovovat své zdroje, že nestíhá držet krok s nevědecky se rozpínajícím živlem, zvaným člověk.

Na jiných planetách je osídlení mnohem hustší a potíže nevyvolává.

Je to tak, že lidstvo se ubírá jiným směrem, než by mělo. Po dohodě s dalšími planetami by mělo uzavřít ´pakt o hospodářské spolupráci´. Je načase ´Světu´ přiznat, že existují známé technologie, které by dokázaly planetě odlehčit a lidstvo posunout. Bohužel vědomí lidí není připraveno je přijmout.

Nejedná se pouze o přijmutí faktické, ale i o rozsah uvědomění, o rozsah schopností, jež lidský mozek dosáhl. V tomto směru máte ještě obrovské nedostatky; obrovský potenciál, který naplňujete sotva z jedné desetiny.

Je to tak, že se blíží doba, kdy bude třeba tento potenciál plně rozvinout, má-li být planeta Země zachráněna.

Co ale máme pro rozvoj, který zmiňuješ dělat?

Je to tak, že to závisí od každého jednotlivce, nakolik dokáže navázat spojení s Vyšším vedením.

Bohužel vaše školství a výchovný systém dává přednost pasivnímu poučování a přijímání daných starých učebních systémů a znalostí, před progresivními přístupy všeobecného rozvoje mozku na bázi jeho výkonnosti a to jak ve směru vyšších nauk duchovních, tak komunikační propojení prosperity komunikace s progresí do oblasti kreativity.

Pasivní příjem žádnou kreativitu neprobouzí. V tomto směru selhávají i duchovní křesťanské i jiná náboženství. Stále všude nacházím malý ´tlak´ na individuální nalézání,chápání, pídění se... Každý odklon je trestán ´vyobcováním´ ze skupiny jinak smýšlejících. Jako by byla pluralita názorů něco špatného. Nemáte úctu k názorům odlišných od vašich nebo skupinových - ale jen v odlišnosti různých názorů se nachází nalézání. V nalézání je směr, který rozvíjí boží mnohočetnost. Neexistuje uniformita v náboženství ani ve správě financí či hospodářství, či čehokoliv jiného.

Tolik dohadů politiků, duchovních a jiných ´vůdců´. Každý přemýšlí o svých pravdách, o svých cestách. Kolik z nich naslouchá? Kolik z nich ztiší své úchvatné myšlenky natolik, aby slyšel nápovědu Vyšší pravdy? Přitom v ní je ukryto veškeré poznání, veškeré in formace, které vás vyvedou z krizí. Je to zdroj, kde jsou veškeré pokyny pro vaše žití - jen se umět napojit, umět naslouchat a převést do praktického života světského. Proč to neděláte? Proč zahlcujete svá ega vlastní důležitostí, objevováním objeveného...?

Je to tak, že ti to může znít příliš teoreticky, ale věř, že je to zhola praktická rada. Až se tohle jednotlivci naučí, dokáží řídit svůj život k blahobytu. A až se z těchto takových jednotlivců stanou ´vůdci´ národů a států, stanou se i země a národy blahobytnými s šťastnými obyvateli jakékoliv hmotné reality, Země nevyjímaje.

Jak to myslíš ´Země nevyjímaje´. Jsou i v jiných hmotnostech ´nechápaví´?

Je to tak, že hmotnost je jen jedna. To jen vy ji dělíte na Zemi a ostatní světy.

Tomu nerozumím - říkals, že na jiných planetách jsou na tom líp...

Je to tak, že realit je mnoho a to není tak jednoduché ti vysvětlovat. Zkus to zatím chápat jen tak, že vaše lidská rasa zatím nedosáhla potenciálu, jež byl tomuto druhu dán; a k tomu, aby byla schopna ho dosáhnout potřebuje rozvinout své duševní a duchovní schopnosti.

První krok k tomu je ztišení. Zapomenout na ego a zkušenosti, jež v nějakém směru nabyla. Pro naslouchání je třeba otevřená, myšlenkami a zkušenostmi nezahlcená mysl. Pouze taková je schopna přijímat informace. Pouze taková egem nezatížená mysl bude reagovat, že nechá informaci přijít, dozrát - bez posuzování, bez dodatků, bez vlastními zkušenostmi a egem pokřivených názorů. Pak teprv může přijít naprosto čistá, nepokroucená informace, která je člověku k užitku. Čím víc lidí - příjemců čistých informaci z jakýchkoliv oblastí, tím lépe pro lidstvo a tím lépe pro všechno Boží tvoření.

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se Duch sv. (2012)