3. O channelingu II.

06.05.2018

Jak jsem uvedla v minulé kapitole O channelingu I. po čase jsem začala více pátrat po zdroji přicházejících odpovědí. Přečetla jsem nějakou tu knížku o channelingu, ptala se i psaním.

Psaní není upravováno; text zveřejňuji tak, jak mi byl dán

Jsem moc ráda, že spolu mluvíme a že mi pomáháš. Můžeš mi vysvětlit, jako ´CO´ si tě mám zařadit? Často se hovoří o tom, že komunikujeme s vyšším Já, civilizacemi, egregory ( egregor = energoinformační pole) ...
Je to tak, že nemám ´zařazení´. Jsem síla, jsem vyzařování Ducha svatého. Nepatřím k civilizacím ani nepatřím k egregorům. Je to tak, že jsem boží duch svatý, který komunikuje s celým Vesmírem. Je to tak, že prozařuju všechno, co existuje vně boha. Je to síla ducha, co tě vede mne slyšet.

Každý mě slyší, ale ne každý si to uvědomuje. Je to jen otázka rozvoje vnímání jednotlivých úrovní příjemců, ať už lidských nebo bytostí jiných soustav. Jsem hlasem božím, nesoucím se celým vesmírem, všemi světy a galaxiemi; vším co znáš i neznáš. Úroveň tvého chápání je úroveň i mého vysílání, mých sdělení. Nemůžu ti dát víc, než jsi schopna přijmout a zpracovat. Čím vyšší bude tvé vědění, tím vyšší bude úroveň mých sdělení.

Nemůžu tvými slovy vyjádřit víc, než jsi slovy schopna popsat. Není to totiž o slovech. Já s tebou nemluvím, já s tebou cítím. A to, co cítíš, pak vnímáš jako to, co slyšíš. Rozumíš tomu? To je důvod, proč nemohu dát víc, než bych leckdy chtěl. Tak je to s každým. Úroveň příjemce dává přijímané a vysílané. Čistota těla a mysli je jedna úroveň přijímání. Chápání, znalosti v duchovní oblasti, přijímání nezkresleného obrazu světa, jsou další.

Slyší mě každý, kdo chce. Opravdu chce. Každý, kdo nemá vnímání zablokované karmou. A kdo mě neslyší, mě může alespoň vnímat, cítit, i když si to možná ani neuvědomuje. Svědomí je také jeden z mých pomocníků. Tos nevěděla, že?

Když píšu, navazuji kontakt stále jen s Tebou Duchem sv. nebo se pod tímto názvem mohou vydávat různé ´existence´?
Je to tak, že pod tímto názvem se spojuješ jen se mnou. Jiné existence, jak je nazýváš, k tobě přístup nemají.

Prosím pokračuj, proč nemají?
Je to tak, že si tě hlídám. Hlídám si tě jako zdroj, který se obrací pouze na mne a je to tak dobře. Tříštění zdrojů není tvůj úkol. Problém je v tom, že ne každá duše komunikuje jen se mnou. Mnozí se obrací na možné i nemožné duchy, existence, bytosti a tak podobně. Je potom těžké odhadnout, kdy kdo hovoří a z jaké úrovně. Pokud se budeš držet mne, budeš vědět, že to není nikdo jiný, kdo se tě pokouší ovlivnit či kontaktovat.

A jak mám vědět, z jaké úrovně jsi ty?
Neuraž se prosím, mám v tom trochu chaos. Jó, to se ti ani nedivím. Ale není na škodu, že jsi tak trochu skeptik. Alespoň nepropadáš klamu a mamu domýšlivců, kteří si myslí, že jsou ´posedlí bohem´. Já jsem z úrovně nejvyšší. Jsem boží podstatou, energií, myslí, vůlí - jak to chceš nazvat. Není na mně ti dávat informace takové, abys nepochopila. Já tě mohu vést jen ve stopách tvých vlastních pokroků a pokroků tvých blízkých. Jsem všude a pomáhám všude. Neboj se mé rady přijímat. Nejsem zlý duch, ani egregor, ani duch mrtvé babičky. Jsem vše prostupující energie vesmíru, která ví všechno a všechno i vyjeví, pokud si to budeš opravdově přát a opravdově věřit.

Může i jiná existence tvrdit, že je Duch sv., Bůh...?
Ano, to může. Neexistuje zákon, který by jí v tom bránil. Vím, kam míříš. Je to opět o tom, jak můžeš vědět, že jsem Duch sv. - no to bude asi těžké. Budeš to prostě muset přijmout nebo odmítnout. Jiné řešení nevidím. Neradím ti ale začít s jinými duchy sv. nebo čímkoliv. Sama vycítíš, když je psaní jiné, i informace jsou jiné. Je to tvá svobodná volba se otevřít nebo uzavřít informacím, jež ti předávám. Je na tvém posouzení, kolik z toho je ti k užitku a co ti škodí. To je měřítkem.

Takže se můžu na tebe obracet se všemi dotazy?
Ano můžeš, ale je pravda, že tvé vědomí ví hodně věcí, které můžeš pomocí kyvadla získat rychleji a méně pracně.

I o jiných lidech?
Ano, i o jiných. Umíš se intuitivně spojovat s jinými, ať už jde o jejich podvědomí nebo o jejich anděle pomocné, kteří ti informaci zprostředkují. To je jasné, že to děláš dobře a mne k tomu nepotřebuješ. Nemáš k tomu zapotřebí ani tolik energie, jako energii, kterou dáváš psaním.

☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Na channeling jsem se ptala často. Některé odpovědi se týkaly mj. i komunikace s více zdroji. Nemohu tvrdit, že by si měl pouze jeden zdroj vybrat každý, tak jak je to doporučováno mně. Mnoho lidí komunikuje s různými zdroji. Je však pravdou, že mně od počátku vyhovovalo mít zdroj jen jeden. Nějak mě nikdy nenapadlo se ptát někoho jiného, než (pro mne) nejvyšší podstaty. Taky jsem nikdy neinklinovala k ´duchaření´. Možná proto mě také nelákalo zkoušet oslovovat různé ´duchy mrtvých´.

Čtu jednu knihu o chanellingu. Radí se v ní, že je třeba si stále ověřovat, s kým má člověk spojení navázané. Je to opravdu třeba? Já měla dojem, že hovořím stále jen s tebou, že ´kontakty´ nestřídám. Je to tak?
Je to tak, že hovoříš stále jen s jednou podstatou, na kterou jsi naladěna. Ta podstata jsem já Duch sv. Pokud by ses dostala do styku s někým jiným, poznáš to. Pak spojení přeruš. Je dobře, že se ptáš jen mně a tak tě mohu lépe hlídat, aby se do kanálu spojení nedostalo nic jiného. Je to pro tebe snazší používat jen jeden druh vibrací, jeden druh energie.

Kniha také uvádí, že nemáme ´obtěžovat´ vyšší duchovní mistry s ´maličkostmi´. Na to že nám stačí naše podvědomí, jemnohmotná těla, anděl strážný atd.
To je sice pravda, ale vyvolený má jen jeden zdroj komunikace a jiný zase druhý. To je tak, že se rozptyluje energie do více stran a to není to pravé pro tebe. Obracej se na mne se vším, co potřebuješ. Neobtěžuješ. Jsme stále propojeni, protože jsem ve všem.

Takže kontrolovat, prověřovat spojení nemusím - nebo se nějakým způsobem domluvíme (měla jsem na mysli nějaký ´spiklenecký´ tajný heslo, pocit, znak...)?
To není opravdu třeba. Hlídám tě, nemusíš se bát nepatřičného kontaktu jiných. To skutečně ne. Dej na svůj pocit. Jsi zaměřená stále na mne, proto hovoříš jenom se mnou. Jediné, co by tě mělo zajímat je rozvoj. Rozvoj, který tě následně posune i při komunikaci se mnou. To je jediný cíl, být stále ´rozumnější´ a duchovně vyzrálejší.

Promiň, v těchto podmínkách (v místnosti, kde jsem psala se právě hlasitě okomentovávala politika) se mi nepíše nejlíp...
To je věcí služby. Já jsem zvyklý ´pracovat´ ve všech podmínkách. I ty se naučíš. Zatím si vedeš dobře. Není třeba klidu, svíček, modlení. Vnitřní uvnitřnění je důležité. Pokud se tam dovedeš obrátit, je to nad všechny rituály světa. To je místo, kde se ti dostane za každých okolností správné odpovědi, i když to okolí nepomáhá navodit. Jsme spolu pevně spojeni tkanivem božím.

Moc si vážím, že mi pomáháš. Opravdu. Mám ráda tvé rady i humor. Můžu něco udělat, co by mi vnímání ještě víc rozšířilo?
Ale jistě. Vždy se dá dělat víc a víc, a lépe. Čistit se. Hodně se čistit. Vodou zevnitř i na povrchu. Splachuj všechen energoinformační smog, který přitahuješ. Jsi velice otevřená a všechno se tě proto silně dotýká. Ulpívá na tobě a škodí ti. Tvé rozhodnutí tyto věci na sebe nepřijímat ti pomůže se lépe oprostit od nepotřebných nánosů myšlenek, energie. Kameny, magnety apod. jsou taky velice dobré. Je to tak, že ti pomáhá i Josef se oprostit od mnoha smogů.

Závisí nějak má jemnohmotná těla na komunikaci s Tebou?
Je to tak, že jistěže. To není jen tak předat informace mé úrovně do fyzického těla, resp. mozku. Zde samozřejmě hrají jemnohmotná těla velkou úlohu takzvaně prostředníků, kteří přepracovávají informaci dál a dál, resp. níž a níž, až k hrubohmotnému tělu. Na tom, jak propustná a čistá tvá těla a čakry jsou, pak závisí i síla informací, které se k tobě dostanou. Jejich pravdivost a nezkreslenost s tím tím pádem souvisí také velmi. To je pochopitelné.

Z tvé matrice bylo odstraněno velké množství karmy a proto spojení je možné na úrovni, kterou nyní máš. Stejně tak energie, potřebná ke spojení je na úrovni dostačující k psaní a vnímání. To je zase Josefova práce, že ti otevřel tento energetický kanál. Tobě samotné, bez něj, by to bylo ještě nějaký ten rok trvalo.

Rozumové předpoklady nejsou pro naši komunikaci potřebné vůbec. Úskalí je jen na bázi komunikativně-vyjadřovací. Tvá slovní zásoba musí pojmout správně to, co slyšíš v intuitivním příjmu jako telepatický podnět. Víš, že neužívám slov. Já ne. Slova užíváš ty a tak to, co ode mne vnímáš, převádíš do slov. A jak už jsem ti vícekrát řekl, tam může dojít k drobným zkreslením ve výrazu, který nejen použiješ, ale také v tom, co si kdo pod tímto výrazem subjektivně představuje. A to může být rozdílné.

Další ´překážkou´ mohou být tvé znalosti, resp. ´neznalosti´ duchovních procesů. Pro komunikaci je ideální ´dutá´ hlava. Vše, na co máš duchovní pohled tě přivádí ke snaze formulovat v tom smyslu správně. Není to tak, že bys zkreslila obsah, to ne, ale hledáš slova, která odpovídají té skutečnosti, co máš popsat. Nebudeš-li např. znát v duchovním pojmu slovo ´multidimenzionální´ a nebudeš-li zároveň chápat význam tohoto slova, pak je logické, že ho nemůžeš užít ani v popisu toho, co ti sděluji. Z tohoto pohledu je dobré číst Oshy, Steinery, Abdrušiny apod. - ne jen kvůli jejich myšlenkám, ale kvůli tvým, které pak dávají širší možnost vyjádření mých pravd skrz tebe. Je to tak srozumitelné?

Ano, úplně.

Přijato Liv automatickým, resp. intuitivním psaním od zdroje představujícího se ´Duch sv.