28. Jakou informaci hledat za nemocí, úrazem?

24.05.2018

Upadla jsem v kuchyni a způsobila si zlomeninu... připomnělo mi to otázku, kterou si občas kladu - jak je to s nemocemi, úrazy? Je za tím pouze upozornění, že někde něco neděláme (nejednáme, necítíme, nereagujeme) jak bychom měli nebo i něco jiného?

Je to tak, že upozornění je to vždy - při nejmenším upozornění na to, že nejsi tady a teď, že nejsi vědoma svého činění dopodrobna. Chůze je pro tebe rutina, nejdeš vědomě. To je častý případ úrazů - upozornění, že je třeba si být plně vědomý svého pohybu, svého konání.

Další úrazy jsou rázu karmického. Jak chceš vyrovnat karmu? Tím, co prožíváš - a úraz nebo nemoc dává hned několik rovin prožívání - bolest, závislost, samotu, omezení (však dovedeš dosadit dál). Nehledě na to, že se tím formují a zabezpečují jiným způsobem i vztahy s rodinou, partnerem, dalšími. Dochází tak k vyrovnávání vzájemných dluhů i na této rovině.
Láska pomáhá rozpouštět všechny karmické zákonitosti; je to tak, že tolik ji v sobě nemáte, abyste dovedli vyrovnání k dokonalosti. Proto tyhle nepříjemnosti přichází do vašich životů. Je to dobrá příležitost k uvědomění si, nejen tedy k odčinění něčeho z minula, ale i uvědomování si.

Nejlépe pozorovat, co ti omezení přináší. V čem se projevuje ´přínos´, v čem ´zápor´. V tvém konkrétním případě přínos.

Co se týče vlivu psychických a duševních postojů - i zde je pochopitelně následek ve formě nemoci jednoznačný. Ano, již i vy víte, že vše souvisí, takže mnohé fyzické obtíže pramení z chybných vzorců duchovních a duševních postojů. Jen jsem chtěl vyjádřit, že hledat je třeba v různých rovinách.

Je to tak, že si to můžeš rozdělit

1. karmické (vyrovnáváš nějaký dluh v oblasti vztahů, způsobené bolesti...)
2. psychické
3. duchovní

Prostě každou nemoc či úraz je třeba vidět ze všech tří poloh: karmického, současného života a z hlediska situace konkrétní chvíle. Teprve takovým rozborem se dá dopátrat důvodu, proč se nemoc objevila.


Je důležité (přínosné) pátrat po karmickém důvodu?

Pátrat netřeba. Je-li důvod karmický, informace se většinou v nějaké podobě dostaví sama. Je to tak, že i v důsledku karmického onemocnění není na škodu prolustrovat ostatní dva aspekty. I když nemusí být důvod konkrétně v nich, projít si svůj současný stav by měl člověk každou chvíli, nejen v době nemoci.


Ano, vzpomínám na tvé ´světit sobotu´...

Jak je to u nemoci/úrazu mezi blízkými osobami (partneři, rodiče-děti...)? Může prožívání jednoho v tomto směru ovlivnit zdraví druhého? Je mi jasné, že karmický dluh jeden za druhého neodčiní, ale třeba v jiném směru.

Je to tak, že může např. matka ovlivnit úraz do té míry, že se bude snažit dítě uchránit od nebezpečných situací = vědomá pozornost. Pokud ji nemá, může jí úraz dítěte k takovému soustředění na tady a teď přivést, je-li to pro její vývoj bezprostředně potřebné.

Správně si uvedla, že karmu nikdo za nikoho neodčiní, takže zde je odpověď jasná.

Život je postavený tak, že si každý Duch zodpovídá za sebe. Svazky mezi lidmi jsou postaveny tímto způsobem. Můžeš opáčit, že se malé dítě nemůže bránit, ale je třeba vidět ony širší souvislosti. Pokud by duch dítěte nepotřeboval odčinit... je to tak, že duch se nenarodí do dítěte v rodině, která neodpovídá jeho ´zátěži´, jeho podmínkám pro vývoj. Nesmíte vidět život odděleně od ostatních životů. Znovu proto říkám, že je třeba vidět nemoc jako komplex všech možností důvodů, pro které mohou vzniknout. Je to jasné?


Myslím, že je. Děkuji.

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se Duch sv.