25. K adventu 2011

24.05.2018

Čtením jsem si připomínala, co mi bylo napsáno na loňský Štědrý den (Bože, slavíš Vánoce?) a v prosinci v roce 2006 (Pár slov k adventu). Měla jsem dojem, že by si i letošní Advent ´zasloužil´ pár slov a tak jsem sáhla po tužce...


Četla jsem si dnes tvých pár slov k Adventu z r. 2006 - jak je to stále aktuální...

Je to tak, že aktuální je slabý výraz. Já bych řekl, že v letošním roce je to doslova nutností pro ty, kdo chtějí příští rok prožít v duchu příprav pro vstup do nového milénia.

Je to tak, že váš kalendář neodpovídá ´kalendáři´ Země, ´kalendáři´ Vesmíru. Je to jen váš lidský kalendář probíhající časově. Vesmírný kalendář je bezčasový. Je to kalendář obsahu a z tohoto hlediska začíná příští rok ´nové milénium´.

Vím, že mi teď příliš nerozumíš, ale to nevadí. Důležité je, že je třeba se obrátit co nejvíce k proměně duchovní, která vás všechny čeká. Vyžijte ladění a energií, které spolu s vánočním časem vytváří dobré předpoklady pro uvnitřnění.

Božských sil se dostává Zemi stále víc a víc, byť je to v rozporu s tím, co myslíte, že prožíváte. Je to tak, že tyto síly vyvíjejí na vás silný ´tlak´ a proto se mnohé projevuje úporněji, než by vám bylo milé.

Je třeba odhlédnout od dění světských a víc se zaměřit na duchovní. Znovu opakuji, že vše se děje v zájmu vašeho přežití jako druhu. Dejte čas této proměně. Dejte prostor, svým skutečným Já, své skutečné duchové podstatě. Je to důležitější jak kdy jindy.

Přeji krásné Vánoce. Mějte krásný produktivní, nepromarněný čas, který můžete tyto dny plně zužitkovat ku svému prospěchu.


Můžeš nám lidem poradit něco konkrétního, co by v tuto letošní vánoční dobu měli ´dělat´?

Otevřete se citům, pocitům, lásce. Otevřete se bližním, vzdáleným, milým i nemilým. Spojujte v sobě nespojitelné. Obracejte se při tom s vírou ke mně, obracejte se k sobě navzájem. Hledejte cesty jež spojují, ne cesty, co rozdělují. Hledejte mír v sobě. Hledejte lásku v sobě. Hledejte harmonii v sobě. Pak naleznete. Pak ji naleznete ve všem dění a konání kolem sebe a budete se divit, jak jste byli hloupí a bláhoví, že jste ji neviděli vždy. Že jste ji netvořili vždy, že jste ji nerozdávali vždy. Vždyť stačí tak málo - milovat.

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv. ´