23. Co se zvrácenou sociální aj. politikou z duchovního hlediska

24.05.2018

U nás i po světě se šíří protesty. Propast mezi bohatými a chudými se stále zvětšuje. Nemorálnost této společnosti se projevuje snad ve všech oblastech. Politici, bankéři, různé fondy a loby, některé církve... , totéž ale - byť více skryto - ´hodnota´ některých umělců, sportovců, soudců...; proč má být práce praktického lékaře, sedícího v teple a čistotě 6× vyšší než práce dělníka, který fyzicky namáhavě pracuje v mrazu, dešti, vedru. Proč má někdo miliony, miliardy, které ani nemůže pro sebe zužitkovat a jiní sotva přežívají. Nevyvážeností bylo a je ve světě tolik a neúspěšných pokusů o nápravu taky, že si člověk klade otázku ´co s tím´?, kdo a jak to ještě může napravit?

Jak se s tím mají lidi vypořádat viděno duchovním pohledem? Bože, jak to změnit?

Je to tak, že změna přichází sama bez ohledu na to, co člověk v tomto případě vykoná. Je to tak, že hospodářská politika je přežitek. Veškerá politika je přežitek, protože tento pojem není pojem Boha. Není to pojem duchovní. Ano vím, vše je ´boží´, myslím, že ale víš jak to myslím J

Politiku vymysleli lidské duše ve svůj prospěch, ne v prospěch boží, ne ve prospěch růstu lidského ducha. Z toho je i patřičné, že nemůže být vývojem ve stvoření podporováno a tak i zpětným působením zanikne samo. Je to tak, že z hlediska času lidského života se vám může zdát toto působení příliš pomalé, ale ve skutečnosti není. Běží svým řádem a je neměně neomylné.

Chceš tím říct, že se lidi - a jedno zda dnes nebo dějinně jindy - nemají o politické, sociální, hospodářské změny snažit?

Není to doslova tak. Já to myslím ve smyslu duchovního. Je to tak, že člověk roste svým způsobem podle síly vyzařování svého ducha. TEN určuje, co se na Zemi bude dít. Pokud vyzařuje emoci spokojenosti, pak se podílí na vzniku kladných sil. Pokud vyzařuje emoci opačnou, vyživuje svou energií síly záporné. Myslím, že potud je ti to jasné.

Země již delší dobu vysílá prostřednictvím lidských duší energie záporné. Je tudíž jasné, jakým směrem se ubírá. Již mnohokrát jsem říkal, že každý musí začít u sebe. Pokud zesílí své chtění k dobrému, podpoří se tím vibrace směrem ke Světlu. Pokud svým negativismem podpoří chtění ´záporné´, posílí tuto stranu.
Nemyslím, že by toto bylo těžké k pochopení. Je to tak, že je to pro vás spíš těžké k provedení, protože máte jako lidská rasa blíže k hodnocení a kritice druhých než k práci na sobě samých.

Neříkám, že nesmíte vyjadřovat svou nespokojenost. To by nebylo upřímné. Říkám jen, že vize dobrého chtění má převažovat. Až bude převažovat dobré chtění, převáží se i misky vah. Je to tak ve veškerém působení.

Je to tak, že lidské duše velmi málo chápou konání ve Světě. Málo rozumí tomu, co je hybnou silou veškerého tvoření. Mylně tak přenáší energie do lidských činů fyzických, místo aby tvořili víc ve svých myšlenkách.
Je to tak, že myšlenky nemají pod kontrolou a činí tím ve světě tvoření neskonalý chaos.

Vrátím se k dnešní situaci - politice vlád, bank různých fondů, loby a vím já čeho všeho... Bouřit se a protestovat je nesprávné?

Je to tak, že opakuji: není to nesprávné, pokud ti, co se bouří mají vizi lepšího. Pokud vizi lepšího v sobě nemají, neživí ji a nevysílají, pak jen podporují ´zlo´, kterého je tu víc než dost. Protestovat bez vize není nic víc než ´mlácení prázdné slámy´. Nemá ve světě stvoření naprosto žádný užitek.

Rozumím. Máme v sobě mít silnou vizi, prožití, jak si Svět představujeme mít. A toto by mělo mít silnější energetický náboj než energie nespokojenosti a zlosti.

Je to tak, že toto se blíží tomu, co chci říct. Není jedno, co si lidi myslí, co prožívají. Mohou prožívat negace. Pokud se jim však poddají a nepřeváží pozitivitou, budou negace nejen prožívat, ale i tvořit.

Chápu. Děkuju. Myslím, že bude pro lidstvo jako celek velmi těžké toto změnit...

Přijato Liv intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv.´ , listopad 2011

Dodatek

Ano, je to pravda - člověk slyší o další perle našich zákonodárců, obrátí oči v sloup a pomyslí si něco o zvířecích druzích... , pozoruje v obchoďáku shnilou zeleninu, předražené ceny, sypající se zdravotnictví... - těch chvil, kdy zanadává nebo je rozladěný je opravdu hodně a přiznám sama za sebe, že ne vždy následuje za těmito povzdechy i vize, jak by to správně vypadat mělo.

Zkusme si na to dávat pozor, zkusme vytvářet vize, nabité radostným očekáváním. Takový ten ´Nekonečný příběh´ (jistě film znáte). Je to to nejmenší, co můžeme udělat a při tom to největší - můžeme doslova pomoct tvořit jiný Svět.

Liv