20. Bože, slavíš Vánoce?

24.05.2018

O Štědrém dni u vánoční pohádky mě napadne veselá myšlenka zeptat se: slaví Bůh Vánoce?

Krásný Štědrý den Bože, taky slavíš Vánoce?

Je to tak, že já Vánoce neslavím. Nejsem vy. Jsem síla,existence, energie. Jsem sám Vánoce, jaro, podzim, Den matek i otců. Nejsem Vánoce jen pro vás, jsem Vánoce všemu Vesmíru.

Myslela jsem to jako žert, ale evidentně dnes nemáš na žerty náladu...

Je to tak, že mám náladu vždy. Vždycky je ale dobré připomenout všeobsažnost Boží. A dnes na Štědrý den obzvlášť. Je to den, kdy si mnozí uvědomují Boží přítomnost víc, jak v jiné dny. Je proto dobré toto podpořit.

A stejně mi pokušitel ve mně nedá... - kdybys slavil Vánoce, jak bys je slavil?

SLAVIL BYCH JE SPOJENÍM SE MNOU

SLAVIL BYCH JE KRÁSNOU, HUDBOU, TANCEM, VEČEŘÍ PÁNĚ, KDE BYCH VZPOMNĚL VŠECH DOBRODINÍ, JICHŽ SE MI DOSTALO A PODĚKOVAL ZA VŠECHNY STRASTI A ZKOUŠKY, DÍKY JIMŽ SE MŮJ DUCH POSUNUL DÁL

A POZVAL BYCH VŠECHNY PŘÁTELE KE SPOLEČNÉMU POSEZENÍ, POPOVÍDÁNÍ

A VZPOMENUL S LÁSKOU A POŽEHNÁNÍM VŠECHNY NEPŘÁTELE SVÉ, ABY UBYLO LIDSKÉHO UTRPENÍ. POPŘÁL BYCH JIM KRÁSNÉ SVÁTKY A DUCHOVNÍ RŮST

POMOHL BYCH POTŘEBNÝM; ASPOŇ JEDNOMU JEDINÉMU ČLOVĚKU BYCH PODAL POMOCNOU RUKU. A NAKRMIL NĚKOHO, KDO HLADOVÍ PO LÁSCE, PROTOŽE VEŠKERÝ HLAD JE V PODSTATĚ HLAD PO LÁSCE.

A ODPUSTIL BYCH VŠEM, KTEŘÍ MI VE SVÉ HLOUPOSTI UBLÍŽILI A ODPUSTIL BYCH SOBĚ, ŽE JSEM VE SVÉ HLOUPOSTI JINÝM UBLÍŽIL JÁ

A POZVAL BYCH DUCHA SV., ABY SE MNOU POBÝVAL A KRISTA JEŽÍŠE, ABY SE MNOU POJEDL SYMBOLU LÁSKY

A TAK BYCH OSLAVIL DEN VÁNOČNÍ V ČISTOTĚ DUCHA A ČISTOTĚ MYSLI A VELICE UPŘÍMNĚ BYCH SI PŘÁL, ABY TATO ČISTOTA A LÁSKA A BOŽÍ VŮLE SE MNOU POBÝVALA STÁLE A NE JEN V TENTO KRÁSNÝ DEN.

Přijato Liv intuitivním písmem 24.12.2010