19. Věčně zatracení?

24.05.2018

Co si představit pod pojmeme ´věčné zatracení´. Znamená to, že Duše propadne někam, odkud není návratu? Tahle představa mi teda není vůbec příjemná, ale ani mi zrovna ´nesedí´ k Bohu a jeho zákonům tak, jak je vnímám já. Zůstane ´nepolepšitelné´ Duši ještě vůbec nějaká, byť třeba mizivá šance...?

Ťuk, ťuk, Bože můžu prosím?

Je to tak, že vždy můžeš, však víš.

Vím, to byla jen zkouška spojení... :-)

Je to tak, že vím, ptej se nač potřebuješ

Co si mám prosím Tě představit pod pojmem ´věčné zatracení´?

Je to tak, že toto je velmi složitý pojem, protože nepochází ode mne. Je proto otázkou, čí vysvětlení chceš slyšet.

Já nevím... - zřejmě z pohledu křesťanství - tam se v souvislosti s Duší mluví o věčném zatracení... (?)

Je to tak, že ´věčné zatracení´zní zatraceně hloupě lidsky. Kam bys chtěla duši zatratit? Kdo ji zatratí?

Je to tak, že pochopitelně vím, kam tvá otázka směřuje, ale není jednoduché ti odpovědět - už to ode mne znáš - vaše chápání je omezeno a podle toho můžu volit pouze tolik, co je vaše lidská mysl schopna pochopit.

Představ si to tak, že jsme všichni jedno velké kolo, jeden velký kruh bez začátku a konce. Vše je v tomhle kruhu obsažené. Všechno. Jak můžeš z toho kruhu něco vyloučit? Kde není začátek, nemůže být ani konec. To prostě nejde.

Ano, tohle chápu. Sice jsem si to vysvětlovala jinak - jako že žádná energie nemůže zaniknout, pouze se může přeměnit - ale to s ne-začátkem a ne-koncem je dobrý! Takhle jsem o tom nikdy neuvažovala...

Je to tak, že ´zatracení´není pojem, který by byl přesný a vyjadřoval možnost ´božího trestu´. Je to tak, že nikdy neříkej ´zatraceni´, protože to se neslučuje s ničím - ani s Bohem, ani se zákony.

Je to tak, že zatracení je proti životu. Je to něco jako antihmota a člověk, resp. duch tvořící hmotné, nemůže být antihmotou. To je nesmysl. Tvoření je tvořivé a vaše podstata zůstává stále kreativní. Zda tuto kreativitu uplatní ve svůj ´prospěch´nebo ´neprospěch´je stále vaší svobodnou vůlí. Tato vůle je však nekonečná, jako je nekonečná vaše kreativita.

Není to tak, že by vám ji něco mohlo sebrat. Tak tomu není. Pokud si vytvoří tvá duše ´peklo´, bude mít peklo. Pokud si vytvoří ´ráj´, bude v ráji. Je to věcí prožívání. Je to věcí zásadního principu vašeho života. Nikdy nepřestanete mít možnost si svou realitu tvořit a vždycky se budete nacházet v takových sférách, jaké si svou vibrací, svým prožíváním, vytvářením vytvoříte.

Je to všechno pochopitelně složitější, než se ti to tu snažím popsat. Chci ale, aby to bylo zcela chápatelné široké vrstvě lidí, bez ohledu na vzdělání a chápání věci duchovních i řekněme ´vědeckých´.

Ano, rozumím. Chceš říct, že vždy je jen na nás, dostat se ze sféry, ve které uvízneme.

Je to tak, že netřeba se bát toho, že zůstaneš někde vyset v prostoru a nic nebudeš moci... Je to tak, že vždy je duch silnější a vždy může svoji realitu měnit. Já s tím nemám nic společného :-) , je už to tak dané.

Takže duše ani nemůže ztratit vědomí sebe sama?

Je to tak, že ne. Může být osamělá, může zabřednout do sfér nepřejících jejímu dalšímu vývoji, ale stále už bude mít svou identitu.

Pepa myslím že věcné zatracení je odsouzení k samotě, ze které už není návratu...

Je to tak, že Josef cítí velmi intenzivně. Má pravdu v tom, že tato sféra existuje a je velice těžké ji ´absolvovat´. (Pozn.: příležitostně pořídím video, kde Pepa popisuje- více objasňuje prožitek z této sféry)

Je to tak, že není nutnost v ní setrvat. To by pak nebyla žádná svobodná volba. A není pravda, že bych vás tam uvrhl já. Znovu říkám - A POZOR NA TO - vy sami se posuzujete. Vy sami se rozhodujete. Vy sami se zařazujete - a věř tomu, že po smrti (těla) ještě přísněji, než si myslíte že soudím já.

Já nesoudím. Já jsem Bůh - Duch - obsahuju všechno. Proč bych třídil?

Je to tak, že Zákon je dán a vy se ho buď snažíte dodržet nebo obcházet. Po smrti těla se vaše duše stává velice citlivou, tak vnímáte zákony mnohem intenzivněji. Ale tělo není jediné místo, kde se váš duch obohacuje. Zapomínáte na jiné formy bytí. Vaše forma bytí existuje i v posmrtném způsobu existence (po smrti těla v hmotném světě). Nemůžete soudit jen pole´světského´. Duše není světská. Pak bys mohla být za tělo a ego v nebi a za duchovní život v pekle nebo obráceně...

Je to tak, že toto je vyšší stupeň chápání a to ještě na Zemi nemáte. Snažte se žít plodný,dobrý život a držet se Božích zákonů lásky. To vám pomůže nechybit.

Chtěla jsem se v této souvislosti ještě zeptat na archanděla Michaela, ale teď nějak nevím, zda chci - ´odešly´mi otázky...

Je to tak, že bys měla zpracovat, pochopit napsané. Pak budou tvé otázky stran Michaela mít význam. Nesetříděná mysl by nepřinesla ty správné otázky, chápeš?

Ano, děkuji ti

Přijato Liv 31.7.2010 od zdroje, představujícího se ´Duch sv.´