14. Do roku 2009

13.05.2018

Asi nejdůležitější věta ´silvestrovského psaní´ pro rok 2009 byla: ´Víc než kdy jindy platí, že změnou sama sebe můžete změnit svět. Rok 2009 dává velký duchovní prostor všem, kteří o to budou stát. Využijte toho. Následné roky již to tak snadné nebude.´

1.1.2009
Mamince by dnes na Světě bylo 90 let. Všechno nejlepší mami...

Milý Bože, dnes je 1. den nového roku, roku 2009. Jako každoročně na Nový rok se tě ptám, co nás v tomto roce čeká.

Rok 2009 bude víc a víc o věcech duchovních a i vy budete víc a víc puzeni se starat o mne. Je to tak, že k vám budu víc přicházet ve snech, v citech, pocitech i zkušenostech.

Je to tak, že vaše zažívání budou více směřována dovnitř k vašim Duším, ne k vašim tělům.

Jen stále pamatujte na to, že míru chápání řídím já. Není to tudíž váš pokrok, pokud v něčem pochopíte. Je to můj Dar. A tak se nikdy nevyvyšujte jeden nad druhým. Není to váš rozum kdo pochopí. Je to vaše Duše, která se rozpomíná na rozpoznané a na tom vaše lidské ego žádných zásluh nemá.

Ano, rozumím tomu.
Máme něco specielné dělat, abychom duchovní možnosti roku 2009 využili co nejlépe?

Je to tak, že dělat můžete vždycky bez ohledu na r. 09. Ale je to jinak správná otázka. Jen si myslím, že odpověď znáš i bez ptaní. Už jsem vám to tolikrát říkal, že ani rok 2009 není v tomto směru výjimkou. - Meditujte ráno, večer; dělejte cvičení neustálé bdělosti; choďte hodně do lesa, přírody; vyhýbejte se městům.

Věnujte čas víc sobě než druhým a práci. Je třeba se hodně, hodně věnovat věcem duchovním - číst, modlit, napojovat, meditovat, očišťovat - to vše vám pomůže v nadcházejících letech zvládnout změny, jež se mnou na Zemi přicházejí.

Je to nelehké období pro všechny, ale zvláště pro lidi. Ty nejvíc zaspali možnosti se na změny nachystat. Rostliny a zvířata, ´neživá´ příroda i Země sama jsou připraveni mnohem lépe. Člověk ustrnul. Jsou mu jen k smíchu věci ---(psaní se přerušilo)

Pokračování

Zpět k 2009. Vaše finance nejsou to, co by tě mělo zajímat. Jen se víc vnořte do věcí duchovních. Pak přijde odměna i ve věcech finančních. Mějte na paměti, že cesta ke mně vede skrze Lásku a ne skrze cvičení. To je důležité vždy zdůrazňovat.

K čemu jsou pak cvičení dobrý? Já myslela, že např. rozvoj čaker pomůže lépe přijímat a chápat věci duchovní...

Ale děvčátko, jistěže to pomůže - ale je to všechno tak zbytečné. Jedno skutečně pořádné naladění na mne ti dá tolik pochopení, co roky cvičení nějakých dechů, čaker, TAÍ či čeho všeho.

K čemu myslíš, že to všechno je? Pouze k učení KONCENTRACE. Není důležité CO cvičíš, ale JAK = jak umíš ZKONCENTROVAT svoji POZORNOST do jednoho bodu. Učíš se vést energii, protože i já jsem svým způsobem energie, jen jsem nesrovnatelně všeobsáhlejší. A tak se učíš v malém, co potřebuješ umět ve velkém. Je to ale spíš pro ty, co mě ještě nepochopili zcela. Je to věc začínajících hledajících.Pokročilý hledající už tato cvičení nepotřebuje. Pouhá myšlenka - koncentrovaná, zcela plně ZKONCENTROVANÁ MYŠLENKA NA MNE - přivodí vše, co si přeješ. Vyléčí, ozdraví, probudí, zdokonalí, naučí... - je to nekonečně nekonečná kreativita, kterou žádnými dynamickými, energetickými ani jinými cvičeními nedosáhneš.Dokonce i fyzického rozvoje jako sport, svaly, síla, můžeš dosáhnout totální koncentrací na mne. To je ale pro vás ještě příliš těžké budovat hmotu myšlenkou - proto to říkám víc jako příklad. Nicméně lidský mozek je schopen přijímat tyto impulsy na bázi jemnohmotné a subtilní; není třeba toto ovládat hmotně, byť je z hmoty tvořeno.

Myslím, že to chápu.

Je to tak, že chápeš podstatu. Do uskutečnění je ale ještě krok - dlouhý krok, který ale není nemožné udělat.

Přestupte z 2008 tím, že se přestanete zabývat starostma o Svět a naopak začněte považovat za neskonalou prioritu váš rozvoj vlastní. Je k tomu teď ta úplně nejvhodnější doba.
Tvoje karta ´Síla´ ( pozn.: o půlnoci jsem si na r. 2009 vytáhla tarotovou kartu ´Síla´) znamenala odhodit sílu psychickou, fyzickou = světskou a nahradit ji silou duchovní. TO je nejvyšší možná - Síla Ducha, co ti může tento rok dát.Nevidět věci světské, znamená kritiku poslat k čertu. Tam totiž všechno toto posuzování patří. Je to tak, že jen zrak čistý, nezkalený světským nahlížením, může vidět souvislosti svaté. Je to k pochopení?Co je na tom špatného, když se děje ´špatné´. Zkus se nad tím zamyslet. Myslíš, že se děje ´špatné´ bez příčiny? Přece VŠECHNO má svoji příčinu a následek. Víš to, dobře to víš - tak to tak už i přijmi. Co je ti do politiky, zloby jiných, potíží jež ti život v rozmanitosti přináší. Je to život... A takový ŽIVOT na Zemi prostě je.V čem jsi lepší, když na něj reaguješ tak, jak reaguješ. Nenech se vytrhnout z myšlenek na mne, z myšlenek na lepší Svět a lepší lidské Duše. Zůstaň věren své dobré vyspělé duši a hlídej si ji proti nástrahám, jež tě v podobě posuzování pokoušejí.

O co jde? Jen se zamysli o co jde? O prožívání narození, školy, práce, bydlení, zdraví = jde o to, jak se bude žít? Nebo jde o školu a učební úkoly každého duchovního zárodku? To je stejné, jako se zlobit, proč ve škole učitelé učí co učí. No kdyby neučili, tak to nejsou učitelé. A život na zemi je totéž. Má své osnovy, předměty. Je takový, jaký je. Není důležitý. Důležitý je, co za duchovní bytosti vyprodukuje. Co se zde lidská duše naučí, co si odnese.A že je ´školství´ zastaralé a potřebuje změnu? Ale ano, v momentě, kdy většina Duší dojde do určeného poznání, přichází čas školu zrušit. Skončí koloběh životů, jež se v této škole odehrával a já postavím školu novou.

Je proto zbytečné se zlobit, že je něco špatně. ´Špatně´ je to pro ty, co už jsou zralí postoupit jinam. Pro ty, co jsou průměrní žáci ještě čas nenastal, a tak je třeba mít trpělivost. Zažívají, co zažívat mají a vy pokročilí se holt tak trochu vezete s nimi. Od toho jste ale pokročilejší, abyste to poznali a pochopili. Ani to, že tě to zlobí na tom nic nezmění. Můžeš to tedy brát pozitivně nebo se nechat strhnout do negativního prožívání. To už je tvá volba.Materiál jsou úspory, dům, složenky, cestování, auto atd.atd. Až budete na materiálu skutečně nezávislí, nerozhodí vás ani jedna složenka, ani jedná ztráta či rozbití čehokoliv. Bude vám to úplně jedno. Proto zlobení se je jen ukázkou toho, jak moc ještě jste k Světu připoutáni. Jak málo ještě dovedete žít z ničeho

... hmm a pak přijde exekuce...

Je to tak, že ani exekuce nerozháže skutečně duchovního člověka. Udělejte si něco jako přímku ´o co bych nechtěl přijít´ nebo ´co bych chtěl mít´. Podle toho poznáte, kolik jste ve Světě zabředlí.
Jak už jsem říkal, až vám tohle všechno bude jedno a jediné, po čem budete skutečně toužit je být se mnou, pak jste vysvobozeni.

Znovu říkám - rok 2009 vám všem dává velkou šanci si toto uvědomit. Dává vám šanci naučit se žít tady a teď bez přemýšlení, co, jak a z čeho budete žít zítra
(Pozn.: Je třeba řečené vnímat v souvislosti; vytrženo z kontextu by byl změněn smysl). Zkuste to přece. Podporujte se v tom navzájem. Jakmile jeden zmalomyslní, řekne ten druhý TADY A TEĎ!

Chceš ještě něco říct obecně pro všechny lidi k tomuto roku?
Rok 2009 je rokem nadějí. Vše, co jste nechali za sebou, je pryč. Co se vám nepodařilo odhodit, rychle opusťte. Upřete vaše vnímání k sobě samým, ne ke společnosti.

Víc než kdy jindy platí, že změnou sama sebe můžete změnit svět. Rok 2009 dává velký duchovní prostor všem, kteří o to budou stát. Využijte toho. Následné roky již to tak snadné nebude.

Přijato Liv intuitivním písmem 1. 1. 2009