13. Problém žen v politice a firmách je ten, že neužívají ženský princip k pozvednutí mas, ale snaží se o vyrovnávání se mužům.

13.05.2018

Dnes jsme ráno poslouchali komentář v rádiu o tom, jak je málo žen v politice apod. Já myslím, že je to způsobeno společenským naduznáváním mužského principu, kdy byly ženy dlouhé roky (resp. jejich úloha) považovány za ´nedůležité´.

Pepa z chování mužů a toho, že nejsou ženy uznávány ´viní´ i samotné ženy (a to už od Adama) - jejich nedostatečnou schopnost žít z duchovního a energetického hlediska v čistě ženském principu, což se následně odráží i ve výchově dětí...
Co bys mi k tomu řekl Ty?

Je to tak, že ženský a mužský princip je zastoupen stejným dílem. Stejným dílem je zastoupeno i jejich působení na formování názorů. To je tak, že mužský princip byl vyzdvihován příliš. Ano, vinou žen je, že se příliš snažily mužskému pokolení vyhovět. Jedná se o primárně špatné pochopení pojmu ´přijímat´. Přijímat není POKORA vůči mužům. To nemá s přijímáním vůbec nic společnéhoŽenský princip přijímání je brát věci jak jsou. To ale neznamená, že by žena neměla co do politiky, vedení podniků apod. co mluvit. Naopak. Pokud by dokázala vnést do těchto institucí skutečně ženský princip bylo by na světě mnohem lépe. Je zcela scestné, že by žena měla být jen doma, věnovat se svým dětem a svému manželovi. Jako kdyby duchovní učitel byl doma a věnoval se jen své rodině, pokud vůbec nějakou má. Umíte si představit, jak velké množství lidí - jedno zda mužů či žen, by bylo pozitivně ´masově´ kladně ovlivňováno neskonale krásným ženským principem?

Problém žen v politice a firmách je ten, že neužívají svůj princip k pozvednutí mas, ale snaží se o vyrovnávání se mužům. Jdou na to vesměs mužským principem - a to je to, co činí potíže jak jim samým, tak světovému principu ženství vůbec.Co se týče žen, jak už jsem řekl, je to evidentní kam spějí. K mužskému utváření hodnot. Je to tak, že v dnešní emancipované společnosti bude velice těžké znovu nastolit správný ženský úkol. Je to o to těžší, že ho neznají ani ženy, ani muži. Ti si pletou ženský přijímací princip s poslušností, odevzdaností a tak podobně. Ženský princip je ale převážně odvislý od energeticky rozvinutého typu ženy. Jde nejen o to, co žena dělá. To je svým způsobem vlastně podružné. Jde o to, jak to dělá, jakétypy energií při tom vysílá a transformuje. Znovu opakuji, správný ženský princip je i v politických vedeních a špičkách naopak velice hodně žádoucí. Strčit tomuto principu domácí výchovu a péči o manžela je neskonale žalostně málo.

No jo, ale kde s výchovou začít? Příkladů v rodině je asi málo. Tlak společnosti a médií je příliš silný. Nehledě na to - je ještě vůbec v emancipovaných společnostech pravý ženský princip?

Je to tak, že je. Že se jedná o různá zkreslení, to je jasné. Každá Duše je jinak daleko. Každý jedinec se potýká se svými úkoly, naučeními. Ale i tam, kde bys to nečekala, je mnoho ženství. Jsme zase u ženského projevu vnitřního.Nepleť si vnější a vnitřní pohled. I ty a Josef hrajete mnohdy divadlo společenských nutností. Proč myslíš, že je mnoho tzv vulgárních, tvrdých žen nehraje? Víš kolik neskonale ženského a zranitelného se za touto slupkou skrývá? Vždyť je to kolikrát obrana vůči mužsky vedeným agresím.Totéž je ale u mužů. Kolik z nich dá najevo své ryzí chlapství? Schovávají se za agresivní nabubřelost, ale to není jejich pravá podstata. To vše dělá vaše Ego. Tolik vám záleží na tom, jak vás vidí ostatní. Proč si zakládáte tak důrazně na své individualitě? Že nejste ovce? Ale jste. Vy se jen bojíte, abyste za ně nebyli považováni. Proto tolik vzdoru. Proto tolik ega. Nezlobte se, ale působí to opravdu až směšně, kolik úsilí do svých individualit vkládáte.Jen tak se ženský ryzí potenciál rozvine, když i muži začnou tento potenciál chápat správně. Pak budou i ryzí ženskost neskonale ctít jako jednu z možností vlastního vzestupu. Žena jim nebude služkou, ale navýsost rovným partnerem a velice dobrým rádcem ve věcech duchovních.

Leckterý muž se teď určitě vzpříčí při výrazu ´žena služkou´. Ale až si sáhne hluboko do svého svědomí zjistí, že i on tam má podobné stránky hluboko tradicionálně uložené. Jeho ochota přiznat ženám nějaké to místo je více slovní, než skutečně zažitá. A o tom to je. Muslimské národy mají mnohdy k ženám vnitřně větší úctu, než rádoby emancipované národy. To myslím zcela vážně! Vy vidíte jen to, co se jeví napovrch. Já vidím to, co je ukryto i hodně, hodně uvnitř.

Znovu opakuji - v tom, jak muži smýšlí o ženách, je mnoho nepravého, opovržlivého. Ženě většinou nevadí představa být mužem. Muž by v takovém opačném případě řekl něco na způsob "Bůh chraň!" Každý muž by měl být neskonale poctěn, kdyby mohl okusit být ženou. Chápete to?

Samozřejmě teď nehovořím o tom, kolik žen svého ženství zneužívá. Jsou to jen nebohé kreatury ženství. Ale to vidí každý, kdo to vidět chce. Proto se o tom tady nerozepisuji, protože se jedná o projevy zcela zjevné. Píšu to, co je pro vás víc skryté.

Převzato Liv od zdroje představujícího se ´Duch sv.´