12. O vzestupu

13.05.2018

V sérii O VZESTUPU jsem posbírala informace z časově různých psaní. Pokud se neptám na konkrétní věc, dostávám podobné informace v souvislosti s jinými dotazy. Ty o vzestupu jsem většinou obdržela v souvislosti s dotazy, týkající se zvýšených stesků na bolesti a obtíže medicínsky ´neprokazatelných původů´.


1. část

Další, co vás potkává jsou věci, týkající se vzestupu ZEMĚ a tím i všech Duší s těly, které se tohoto vzestupu účastní. Není to pro vás nic příjemného jak psychicky, tak i fyzicky.Leckteré obtíže a bolesti přichází odtud. Bohužel to nejde jinak. Průnik energií pro vás vyšších, prostě nepřipravená těla bolet musejí.

Pomoci mohou koupele v solích od Borise (pozn. Tibetská medicína od Borise Tichanovského) i jiných koupelích, třeba sirných. To uleví bolavým svalům a kloubům. Jiné praktiky nedoporučuji, protože se to ve vás energeticky i tak mele dost a není nutné v tom dělat ještě větší zmatek.

Četla jsem někde, že už Země do 5. dimenze vstoupila...

Je to tak, že Země zatím do 5. Dimenze nevstoupila. Není to tak jednoduché, jak si myslí spousta mystiků správně. Ještě stále je mnohé nerozhodnuté a každá Duše má v tuto chvíli velkou váhu a zodpovědnost v tomto směru.Země se očišťuje. Její karma je zanesena vesmírnými děními, a to nejen Zemskými jak si myslíte. Mnoho vlivů odjinud se na Ni podepsalo a tím i na vývoji Zla na Zemi. Ne za vše je tak úplně zodpovědný člověk - inkarnovaná zemská Duše. To je to, proč je dimenzionální přestup tak obtížný.
Nejen lidé, ale další vesmírné síly na něm pracují. Je teď na vás, jak tuto vesmírnou zátěž dovedete ocenit a správně pochopit.Vaše planeta se o to usilovně snaží a dělá vše pro to, aby procházející kataklyzmata nebyla pro vás tak těžká a dopadem katastrofální. Hodně jí pomáhá odsudek lidstva, když není. Když je chápána i při těchto živelných pohromách. A milována. Její Duše nesmírně trpí při představě, že své děti ničí a zabíjí. Nemstí se, jak si někteří myslí a domnívají. Toto nelze - není to v jejím obsahu. Jen její tělo probíhá změnami, tak jako změny probíhají i ve vašich lidských, zvířecí, ba i rostlinných tělech. To je důvodem, proč posun Země za tak bouřlivých podmínek probíhá.

Lidská těla se upravují způsobem, který jsi četla ve Vzestupu. Dochází k pozvolným přeměnám DNA a hlavně k jiné vibrační aktivitě, jež se velice změnila během již posledního roku. Vše je připravováno tak, aby nové energie tělo (slovo nepřečtu) i těla vaše neroztrhly. Proto se jedná o tak pozvolný proces látkové hmotné přeměny i duchovního rozměru, jež pomáhá nové energie transformovat.
Tvá laděni probíhají stejně tak, jako u jiných. Vnímáš je svým hmotným cítěním stejně jako jemnohmotným. Později vše ustane a zbude ti jen cítění jemnohmotné, podobně tak i spoustě dalších lidí.Ti, co změny necítí nejsou o ně ochuzeni. Jsou ochuzeni pouze o okamžik prožívání vědomého. Děje se jim nevědomky. Vy co cítíte si važte toho, že tuto zkušenost, která se děje za milióny let, smíte vědomě zažívat. Je to svým způsobem vesmírný zázrak. Každý posun je oslavován. Zem ale ještě čeká období tvrdých zkoušek. Proces zatím není ukončen. Na to se ještě bude několik let vztahovat. Lidská těla je třeba důkladně očišťovat! Energeticky i fyzicky. Spoustě obtíží se tím dá předejít a silám, jež vám na cestě přeměny pomáhají, tak usnadníte práci.

Přijato Liv 12. 1. 2006 intuitivním písmem od zdroje, představujícího se ´Duch sv.´

2. část

První část ´O vzestupu´ končila tím, že leckterým obtížím, spojených se Vzestupem, můžeme předejít (zmírnit je). Hodně lidí trpí - špatně spí, mají velkou únavu, stěhovavé bolesti, zažívací obtíže, smutek, deprese... Co s tím?

Ale to je tak, že mnohé z toho se Vzestupem nesouvisí. To je věcí fyzických těl. Je ale pravda, že mnohá obtíž, nemoc, nemocí není. A únava též nepochází jen tak ze světských příčin. Ty ji jen ještě zesilují.

Zvláštní povaha této doby a její náročnost na Zemské obyvatele si žádá i náročnější údržbu a péči o vaše pozemské schránky. Duše netrpí. Ty se naopak z tohoto povznesení těší. Trpí ale vaše tělesné schránky, které se očišťují a učí přijímat více energie. Je to tak, že potřebujete, jak už jsem říkal, více čistých sil. Více se sprchujte - skutečně, i imaginárně. Proste o více světla a kuželem z něj se obklopte.

Chráníte se tak před ´odpadem energií´, který se v prostoru důsledkem hromadného očišťovacího procesu, hromadí víc a víc. Intuitivní a senzitivní lidé toto pak velice silně cítí a vyzařování tohoto odpadu jim nesvědčí. Je to tak, že můžete hodně podpořit i prosbami o pomoc, modlitbami. Jsou to silné mantry, kterými k sobě přivoláváte větší množství jemnohmotných bytostí ku pomoci. Ty vám též pomohou odstraňovat a čistit vaše okolí a kanály.Ti, kteří ovládají energii, si mohou pomoci sami nebo sobě navzájem. Ti, co energií neumí vědomě disponovat, nechť se svěří do rukou odborníků a dále se pak sami učí, jak na to. Zasvěcení jsou doporučována. Varuji však před módními trendy zasvěcování do kde všeho.
Držte se osvědčených, léty prověřených postupů lidí, kteří takto pracují. Novodobí proroci a léčitelé často zachází s energiemi, které neodpovídají potřebám. Jedná se hodně o komerčně zaměřené ´zvěstovatele´, kteří propadli mamonu a nebo naopak fanatickým vizím mesiášství.
Dobrého energetika poznáte podle toho, kolik let a s jakým úspěchem pracuje. Vy, kdo cítíte energie, můžete cítit jeho působení. Vy, kdo vidíte, můžete tuto energii vidět. Jedná se především o bílý zdroj světla. Dobře účinný je též růžový a fialový.

Zemský magnetismus v tuto chvíli není přesně to, co se ke zvýšení vibrací a očisty hodí. Nemyslím tím použití v léčení. To je zase o něčem jiném. Mám na mysli skutečnou očistu pro práci ve Vzestupu těla a ducha.

Ještě něco konkrétního ke způsobu čištění? Voda, energie...

Je to tak, že voda snímá velké množství negativní informace, která se v Zemi transformuje. Nebojte se, že ji nějak znečišťujete. O to se starají zemské síly.

Je na vás hodně ulpěného, ale čistá voda pomáhá - čím míň chlorovaná, tím lépe. Mýdlo v tomto případě není třeba, jen silný proud čisté vody. Ne stojací. Proud - od hlavy směřující k nohám.Co se týče energií, lidé co s nimi pracují ví intuitivně nejlépe, jak s vámi očistu provádět. Stejně tak bylináři ví, co vaše zažívání, metabolismus, pročistí. Vaše potraviny by měly být nezatížené chemií. Vitamíny i prvky co nejvíce přirozené. Těžká jídla jsou vhodná jen pro minimální množství lidí. Není pravdou, že by maso škodilo všem. Dokonce některým veganům i slabým vegetariánům by naopak velice prospělo. Ne všem, ale mnohým ano. Ať se na mě zlobí, ale troufám si říci, že vím lépe, než lidské Ego, o čem mluvím.

A co fyzická zátěž, cvičení...

Je to tak, že cvičit něco jiného, než jste zvyklí, teď nedoporučuji začínat. Energie a vibrace se ve vás mísí i tak ´nad hlavu´- Vnášet do tohoto systému ještě něco nového, nač nejste zvyklí, nedoporučuji. Mám tím teď na mysli vědomé zdvihy kundalini. Tai-či tím nemyslím. Stejně tak jiná vyrovnávací cvičení jsou vhodná.

Ne dechy, ne tao sexu apod. Experimenty nejsou v tuto chvíli na místě. Příliš by váš nevyrovnaný systém zatěžovaly. Důrazně varuji před takovými experimenty u těch, jež dosud neumí tyto síly ovládat!

Dejte svoji energii duchovní cestě a očistě v jiných směrech.

3. část

Na téma obtíží, souvisejících se vzestupem jsem ve svých dotazech opět narazila i o rok později, v prosinci 2006 ...

Lidé mají více potíží ´neznámého původu´. Stěhovavé bolesti, píchání u srdce, arytmie apod. Lékařská vyšetření bývají negativní. Je to vzestupem?

Je to tak, že Zemský povrch je stále víc přístupnější energiím, na které nebyla vaše těla připravena. Nebyla na ně zvyklá. Děje se tak příliš rychle, takže se nestihl geneticky váš organizmus přizpůsobit těmto měnícím se energiím.Je to tak, že se tak děje ze dvou důvodů.Jeden z nich je ekologický. Jako lidi jste neuvěřitelně necitliví k projevům přírody a její ochraně. Chováte se jako malé nezodpovědné děti a vůbec nechápete skutečný globální dopad. To už se ale konečně začíná dostávat i do podvědomí těch (slovo nepřečtu) zabedněnců z vašich řad. Přesto vůle k nápravě je zatím opravdu malá. Vaše egoistické zájmy jsou zatím příliš silné. To ale víte i vy sami.Druhou věcí, kromě zmíněné malé ochrany Země vůči silnějším energiím a prouděním, je Vzestup planety Země a jejích obyvatel do vyšší dimenze, chceš-li do vyšší vibrační sféry. Tyto vibrace se projevují tím, že daleko silněji zasahují vaše energetické dráhy. Když do někoho pustíš elektrický proud, také ho to bude bolet. Toto je podobné. (slovo nepřečtu) elektrických impulzů se zintenzivňuje a lidé senzibilní to vnímají velice. Brzo to budou vnímat i lidé nesenzitivní, protože úroveň energetická se ještě mnohonásobně zvýší. Dbejte na sebe proto zesíleně a dejte na vaše organické systémy pozor. Vyhýbejte se jakémukoliv přetěžování. Vaše organismy jsou již tak tímto přetížené, takže zkrat může nastat daleko dřív a rychleji, než tomu bývalo před několika lety. Vaše zdraví není nikterak ohroženo, pokud budete dbát na pravidelnou životosprávu vašich těl a myslí. Je stále důležitější klid a odpočinek. Jako dítě když roste, je to pro jeho tělo náhlé - je to pro něho určitá zátěž. Stejně tak i vaše těla jsou nyní zatížena přechodem na jiné vibrační a elektromagnetické frekvence. Buďte proto k sobě ohleduplní v každém směru. Je třeba se rozhodnout, jaké priority jsou pro vás skutečnými prioritami.

Vzpomínám, že už si mí říkal, jak si pomáhat...

Je to tak, že obecnou radu jsem ti již dal. Víc odpočívejte, víc zaklidňujte.nezatěžujte svůj organismus stresem, jídlem, fyzickou námahou víc, než je nezbytně třeba. Vím, toto platilo vždycky. Teď je to ale mnohem akutnější, má-li vaše tělo přežít.

Stejně tak už jsem ti říkal, hodně meditujte, uvnitřňujte se, obracejte svoji pozornost víc dovnitř, než ven. Čistit tělo i mysl. Mentálně i fyzicky oplachovat svá těla i jemnohmotná pod čirou tekoucí vodou. Úlevou v bolestech pak mohou být různé voňavé koupele v solích (ne chemie!), jílech atp. Vždy pouze přírodní prostředky, ne chemické pěny apod.
Je dobré se zříci porcí masa. Více zeleniny. Tak, aby nebyl organizmus zatěžkán přílišným trávením. Nemluvím o vegetariánství, ale o rozumné nízkokalorické a dobře stravitelné stravě. Přísun čerstvého ovoce a zeleniny je zásadní. Hovořím o čerstvé, ve které je zachováno kromě vitamínů a stop. prvcích také ještě něco ´živé´ energie. Více než o svá auta, domy a oděvy, se starejte o svou mysl, tělo a psychiku. To vám do budoucnosti přinese větší užitek.

Může Pepa při těch různých bolestech nějak pomoci?
Je to tak, že může. Je to ale tím, že zastaví nervový impuls přenosu. Nijak jinak pomoci nemůže, protože probíhající změny nejsou nemocí. Nejedná se o chybný, ale o žádoucí proces. Proto ani zde není co uzdravovat.

Převzato Liv v prosinci 2006 intuitivním písmem od zdroje, který se představuje ´Duch sv.´