Květiny na psychiku?


Rozhovor s Livií Vážnou Hoffmannovou

Deprese, strach, méněcennost - takové a podobné pocity nám mohou kazit náladu i v krásných dovolenkových dnech. Co si s tím počít jsme se dnes zeptali mistryně Reiki - Livie Vážné Hoffmannové.


Liv, provozuješ různé alternativní způsoby léčení. Co bys poradila na ´vyladění´ psychiky.
Způsobů jak vyladit psychiku je samozřejmě hodně. Základem je se co nejvíce přiblížit zdravému životnímu stylu - tj. starat se o přiměřený pohyb, správnou stravu, odpočinek, naučit se relaxační a meditační techniky aj. Z alternativních prostředků bych pak doporučila např. návštěvu dobrého kineziologa nebo užívání Bachových květných esencí.

Květiny na psychiku?
Ano. Bachova květová terapie, pojmenovaná podle svého objevitele, anglického lékaře-homeopata dr.Edwarda Bacha, se počátkem 30.let rozšířila nejdříve v Anglii a pak postupně i v jiných zemích, a dnes tuto jednoduchou a účinnou metodu léčení zná téměř celý svět. Jedná se o systém 38 esenci (+ 39.krizová), které vyrovnávají a léčí emoce a negativní mentální stavy. Každá z esencí se zaměřuje na jiný stav mysli nebo emocí - např. netrpělivost, popudlivost, nedostatek sebedůvěry, nerozhodnost, strach, závist, žárlivost, deprese, výčitky, pocity viny, zoufalství, beznaděj, přehnané obavy o bližní aj. Každý člověk má touhu žít v harmonii. Pokud v ní nežije, zvyšuje se jeho psychická zátěž a následně pak přichází i fyzické onemocnění. Udržení psychické rovnováhy je tudíž důležitým předpokladem i ke zdraví fyzickému.

Podle čeho se určí, která esence je pro člověka vhodná; smí se kombinovat s jinými léky?
Esence jsou zcela bezpečné a vhodné pro všechny věkové kategorie. Jsou pro zdravé, nemocné, těhotné ženy i děti (pomáhají i zvířatům a rostlinám). Pracují na subtilních energetických úrovních a proto se snadno kombinují s jakoukoliv jinou léčebnou metodou, klasické lékařství nevyjímaje. Nevyvolávají závislost, nežádoucí účinky ani alergie. Nedá se jimi předávkovat. Pomáhají udržet či navrátit optimismus a radost ze života. Při závažných psychických onemocněních mohou být dobrým doplňkem lékařské péče. Ten, kdo s esencemi pracuje, bývá většinou tak trochu psychologem (leckteří z psych. lékařů také s Bachovými esencemi rádi pracují). Konzultace probíhá většinou formou pohovoru, kladením otázek. Léčitelé a senzibilové pak používají i kyvadlo, karty apod. Důležité však je, aby klient sám toužil po změně, musí k této změně v sobě dovolit. Ráda bych jenom upozornila, že se na trh pod názvem ´Bachovy esence´ dostávají i kapky, které originály nejsou. Pouze značka (s podpisem dr. Bacha) je garancí, že jste dostali skutečné Bachovy esence, od počátku exklusivně vyráběné v anglickém Bachově centru Mount Vermon.

Týdeník Chebsko, Petr Průcha, 2004